Flowmon

Flowmon DDoS Defender

DDoS útoky jsou díky jednoduchosti jejich spuštění a účinnosti hrozbou pro jakoukoliv firmu připojenou k internetu. Flowmon DDoS Defender staví mezi důležité aplikace a útočníky pokročilou umělou inteligenci, která tyto hrozby automaticky detekuje a zastavuje. Bez jakýchkoliv změn konfigurace sítě a dodatečných investic, během několika minut máte aktivní anti-DDoS řešení, které chrání vás a vaše zákazníky.

Více informací    Dostupné modely

Flowmon DDoS Defender: Vyspělá ochrana před volumetrickými útoky

Flowmon DDoS Defender

Nedostupnost kritické zákaznické aplikace nebo ochromení interního systému v důsledku DDoS může způsobit velké finanční ztráty, poškození reputace nebo snížení produktivity. Efektivní ochrana webových aplikací před DDoS útoky se tak stala nutností. Jste na ně připraveni?

Flowmon DDoS Defender využívá vyspělou analýzu statistik o síťovém provozu pro automatickou detekci a zastavení volumetrických útoků. Síťovým a bezpečnostním administrátorům poskytuje možnost rychlého odhalení útoku, detailní reporting charakteristik DDoS útoků a nástroje pro jejich okamžité zastavení pomocí uživatelsky definovaných skriptů, spolupráce se Scrubbing centrem nebo jednoduchou integrací se specializovaným out-of-band řešením.

Mezi hlavní přínosy řešení Flowmon DDoS Defender patří:

  • Umělá inteligence. DDoS Defender se sám učí z charakteristik provozu a vyžaduje jen minimální zásahy uživatele. Definujte segmenty, pravidla, využijte dynamické baselinování a inteligentní adaptivní prahy k ochraně vašich služeb.

  • Automatická detekce. Rychlá detekce je základem prevence škod. Flowmon DDoS Defender to zvládne do jedné minuty. Řešení okamžitě informuje administrátora (e-mail, syslog , SNMP, SMS) a výrazně tak zkracuje reakční dobu na útok.

  • Pokročilé možnosti okamžitého zablokování DDoS. Využijte různých metod pro směrování provozu (PBR, BGP, RTBH, Flowspec), uživatelsky definovaných skriptů, eliminujte útok pomocí nativní integrace se Scrubbing centrem nebo out-of-band řešením. Zablokujte DDoS pomocí BGP Flowspec, který rychle rozděluje filtrování nebo politiky přesměrování.

  • Rychlé zhodnocení investice. Během několika minut máte aktivní anti-DDoS řešení. A to bez změn konfigurace nebo topologie sítě a bez dalších investic do síťových komponent.

  • Univerzální nasazení. Díky robustní a univerzální architektuře umožňuje Defender ochránit jakékoliv prostředí dovolující sběr běžných flow statistik z aktivních prvků nebo ze specializovaných síťových sond. A to včetně nejrychlejších 100G sítí.

  • Detailní popis charakteristik DDoS útoků. Flowmon DDoS Defender poskytuje administrátorům detailní znalost charakteristik DDoS útoků.

Ochrana před DDoS útoky pro poskytovatele internetových služeb

Ochrana vysokorychlostních sítí proti DDoS útokům je jednou z klíčových výzev pro poskytovatele internetového připojení a operátory páteřních sítí. Flowmon DDoS Defender je plně připraven pro nasazení i v těch nejrychlejších 100G sítích. Díky vysoké škálovatelnosti a podpoře multi-tenantních prostředí je navíc ideálním řešením pro poskytovatele internetových služeb nebo MSSP subjekty, které díky Defenderu mohou svým zákazníkům nabídnout anti-DDoS ochranu jako službu.

Ochrana vysokorychlostních sítí

       Ochrana před DDoS

"Našim úkolem je dodávat zákazníkům služby v nejvyšší možné kvalitě. Flowmon DDoS Defender je spolehlivé řešení, které nám pomáhá tento cíl naplnit. Díky DDoS Defenderu už pro naše zákazníky nejsou DDoS útoky hrozbou.“

Jiří Štembera, Vedoucí Data & IP network oddělení ve společnosti ČD - Telematika

Zákazníci řešení Flowmon

Související témata

Automatická detekce a odražení DDoS útoků

Minimalizujte finanční a provozní dopady DDoS útoků. Automatická detekce, adaptivní reakce a miti...

Chytré řešení pro monitorování a bezpečnost počítačových sítí

Vyzkoušejte chytré řešení pro monitorování, diagnostiku a zabezpečení počítačových sítí.