Flowmon

Analýza síťového provozu jako služba

Nemáte vlastní zkušenosti s monitorováním sítí? Flowmon Networks nabízí analýzu síťového provozu jako službu, díky které zjistíte, jak si na tom vaše síť stojí z provozního a bezpečnostního hlediska. O nic se nemusíte starat. Naši specialisté provedou analýzu vašeho prostředí a předloží kompletní technickou i manažerskou zprávu včetně doporučení, co zlepšit.

Analýza síťového provozu

Expertní audit vaší sítě

Analýza síťového provozu v datové síti poskytuje přehledné informace o jejím stavu z provozního a bezpečnostní hlediska. Jejím cílem je zejména odhalit anomálie a bezpečnostní rizika, navrhnout optimální rozložení síťových kapacit, určit kritická místa sítě, detekovat vnitřní i vnější útoky a identifikovat služby a uživatele, kteří datovou síť nejvíce zatěžují. Je tak cenným podkladem pro síťové a bezpečnostní administrátory i aplikační specialisty. Během analýzy, kterou provádíme pomocí řešení Flowmon,

nejprve popíšeme strukturu a charakteristiku provozu monitorované sítě. Poté identifikujeme anomálie a potenciálně škodlivý provoz, jako jsou útoky na síťové služby, nelegální šíření dat, botnety atp. Pozornost rovněž věnujeme provozním problémům, špatným konfiguracím a výpadkům služeb. Závěrem vypracujeme komplexní zhodnocení zjištěných skutečností a formulujeme doporučení, díky nimž budete moci výrazně zvýšit spolehlivost a výkonnost vaší sítě.

S Flowmon analýzou síťového provozu identifikujete:

 • Výpadky služeb a špatné konfigurace,
 • velké datové přenosy a potenciální úniky dat,
 • zpoždění datové sítě,
 • multicast provoz,
 • neřízený IPv6 provoz,
 • chybějící reverzní DNS záznamy.
 • Pokusy o uhodnutí hesla, získání neautorizovaného přístupu,
 • útoky typu odepření služby,
 • infikované stanice a nežádoucí aktivity na datové síti,
 • podezřelou komunikaci,
 • obcházení bezpečnostních opatření,
 • P2P sítě.

Ukázkové analýzy řešení Flowmon

Identifikované události
Struktura síťového provozu

Zákazníci řešení Flowmon

Související témata

Detekce anomálií & Analýza chování sítě

Detekujte provozní a bezpečnostní incidenty. Zastavte kybernetické hrozby obcházející ochranu per...

Monitoring provozu a viditelnost síťí

Zjistěte více o moderním způsobu, jak získat detailní přehled o síťovém provozu.

Chytré řešení pro monitorování a bezpečnost počítačových sítí

Vyzkoušejte chytré řešení pro monitorování, diagnostiku a zabezpečení počítačových sítí.