Analýza chování v síti a detekce anomálií

Detekujte provozní a bezpečnostní incidenty. Zastavte kybernetické hrozby obcházející ochranu perimetru a koncových stanic.

Detekce neznámých hrozeb

Zahrňte detekci nových hrozeb do bezpečnostní strategie. Na základě dynamického učení vzorců chování sítě a na základě analýzy datových toků Flowmon rozkrývá podezřelé aktivity. Umožňuje tak zastavit šíření malwaru ve vaší organizací.

Detekce malwaru

Dostávejte upozornění na podezřelé změny chování zařízení ve vaší síti. Detekce založená na strojovém učení kontinuálně monitoruje provoz, učí se běžné vzory chování a upozorňuje na podezřelé aktivity, které signaturní řešení neumí odhalit.

Bezešvá integrace se SIEM

Reportujte detekované události přímo do vašeho SIEM systému, dohledového systému nebo nástroje pro správu incidentů. Integrace s IBM QRadar je možná skrz nativní Flowmon aplikaci, REST API a syslog.
Automatizace reakce na incidenty
Integrujte Flowmon s firewally a SDN kontrolery a tím plně automatizujte reakce na bezpečnostní incidenty. Nebo si naskriptujte vlastní mitigační scénář, který se spustí v momentě bezpečnostního incidentu.
Zjišťování nežádoucích aplikací
Postarejte se o dodržování předpisů o povolených aplikacích. Dostávejte upozornění na nežádoucí VPN, anonymizační služby, stahování přes Bittorrent a další.
Detekce botnetů
Vypořádejte se s botnety díky detekci jejich přirozeného chování. Algoritmy strojového učení Flowmona detekují změny v síťové komunikaci, lokalizují C&C komunikaci a útoky vedené z vaší infrastruktury.
Detekce vnitřních hrozeb
Chraňte se před hrozbami, které číhají uvnitř vaší sítě. Brzká detekce zajištěná pokročilým analytickým enginem, rychlým upozorňováním a dokonce i historickými daty pro forenzní analýzu pomůžou v situaci, kdy je třeba vypořádat se s botnety, ztrátami dat, malwarem a zneužitím přístupových práv.
Automatizace investigace incidentů
Zjednodušte zprávu sítě a vyztužte její zabezpečení pomocí proaktivní identifikace příčin problémů. Automatická detekce bezpečnostních incidentů, provozních anomálií a konfiguračních problémů významně zrychluje řešení problémů.
Uživatelsky definované vzory chování
Přizpůsobte si detekční metody nebo je rozšiřte o své vlastní a využijte přitom možnosti pracovat s datovými toky, včetně informací z L7. Události detekované vlastními metodami jsou zpracované stejným způsobem, jako ostatní události a jsou zde uplatněny stejné principy (reportování, upozorňování a další).
Ochrana před volumetrickými DDoS útoky
Postavte pokročilý systém mezi vaši konektivitu a útočníky. Flowmon DDoS Defender se učí charakteristikám síťového provozu chráněné infrastruktury, využívá statických i dynamických pravidel a adaptivních prahů pro rychlou detekci útoku.
Včasná detekce ransomwaru
Využijte pokročilého analytiky v situacích, kdy se každá minuta počítá. Nastavte způsob reakce na incident, který se spustí, jakmile je ve vaší síti detekován specifický vzor chování.
Dodržování BYOD politik
Mějte pod dohledem rizika spojená s BYOD. Dostávejte upozornění na nepovolené verze operačních systémů, výrobce hardwaru a podezřelé využívání infrastruktury. Dosáhnete tak dodržení BYOD předpisů a zároveň uživatelům poskytnete flexibilitu, jakou potřebují.
Detekce těžby kryptoměn (cryptomining)
Využitím vzorců chování a pokročilé analytiky Flowmon detekuje a pomáhá zastavit software pro těžbu kryptoměn ve vaší síti.
Analýza šifrovaného provozu
Možnost analyzovat nešifrovanou část provozu na vrstvách L3/L4 dovoluje detekovat odchylky od běžného chování. Viditelnost do SSL/TLS handshake umožňuje analýzu, reportování a kontrolu používaných certifikátů, inspekci síly šifrování atp. bez nutnosti dešifrování.

Prozkoumejte Flowmon Demo nebo zjistěte více o nasazení

Flowmon Demo nebo Více o nasazení