Monitoring výkonnosti SaaS aplikací

Monitorujte zpoždění mezi vaší korporátní sítí a SaaS aplikacemi, jako je Office 365, Salesforce nebo Google Apps. Mějte historické přehledy vždy k dispozici. Díky systému upozornění budete vždy ihned vědět o degradaci výkonu.

Monitorování uživatelské zkušenosti

Zajistěte dostupnost vašich aplikací. Identifikujte úzká hrdla napříč všemi články doručovacího řetězce a postarejte se o to, aby všechny zainteresované IT týmy měly přehled o problémech s odezvami.

Monitorování NetFlow/IPFIX

Transformujte vaše síťové operace díky obohaceným datovým tokům. Datové toky (NetFlow/IPFIX) obohacené o informace z vybraných packetů, výkonnostní statistiky a aplikační data poskytují podobnou úroveň detailu, jako zachytávání packetů v plném rozsahu. Přitom vyžadují zlomek výpočetního výkonu a úložní kapacity.

Monitorování cloudového provozu

Získejte vhled do cloudového provozu. Díky spolupráci s poskytovateli veřejného cloudu a technologickými partnery nabízí Flowmon plnohodnotné NPMD řešení, které je nejen dostupné jako cloud appliance, ale také umí cloudový provoz monitorovat.

Proaktivní detekce událostí a incidentů

Zkraťte čas potřebný k vyšetření incidentu díky automatickým detekcím a upozorněním na anomálie v síťovém provozu, jako jsou neodpovídající servery, IP spoofing, skenování portů a další případy nežádoucího chování DNS, DHCP a ICMP komunikace.

Jednotný zdroj pravdy

Usnadněte vašim IT týmům spolupráci na řešení problému a snižte tak MTTR. Flowmon ukládá statistiky o každé síťové komunikaci bez samplování a agregace. Jednotný zdroj pravdy o příčině problému, dotčených službách a uživatelích, jako jasný ukazatel toho, který tým je zodpovědný za nápravu situace.

Analýza šifrovaného provozu

Zajistěte dodržování bezpečnostních politik ve vaší organizaci. S viditelností do šifrovaného provozu odhalíte bezpečnostní rizika, a to bez dešifrování obsahu komunikace a narušení soukromí uživatelů.
Diagnostika konfigurace sítě
Získejte přístup ke komunikaci mezi serverem a klientem a identifikujte konfigurační nedostatky síťové infrastruktury. Zajistěte nejrychlejší možnou nápravu a snižte čas strávený hledáním problému.
Monitorování LAN/WAN
Vylaďte výkonnost sítě prostřednictvím centralizovaného dashboardu. Monitorujte aktivity uživatelů v různých podsítích a VLANech, mějte přehled o konektivitě, zpožděních a kvalitě služeb. Získejte komprehensivní viditelnost do celé lokální sítě, identifikujte aplikace a sledujte transakce uživatelů procházejících LAN/WAN.
Monitorování síťového provozu
Zajistěte spolehlivost, dostupnost a bezpečnost vašich služeb. Moderní monitorovací technologie poskytuje viditelnost do struktury provozu, což pomáhá při rozhodování a v důsledku šetří náklady na síťové operace.
Monitorování a viditelnost síťového provozu
Využijte detailního vhledu do síťové infrastruktury na bázi datových toků (NetFlow/IPFIX). Zjednodušíte tím troubleshooting, síťové operace a řízení optimalizace výkonu celého vašeho prostředí.
BYOD a aktivní zařízení
Mějte přehled o tom, kdo se připojuje do firemní sítě, jaká používá zařízení, s jakými aplikacemi pracuje a jakým způsobem zatěžuje vaši infrastrukturu.
Sledování historických dat
Sledujte historické trendy, abyste mohli přijmout proaktivní opatření týkající se architektury sítě, konfigurace, alokace zdrojů a dohledu. Uchovávejte data týdny, měsíce nebo i roky.
Dodržování firemních politik
Zbavte se nejistoty a odhalte slepá místa v oblasti dodržování nařízení ve vaší organizaci. Díky tvrdým datům ze síťového provozu odhalíte nezodpovědné uživatele, útočníky, špatně nakonfigurované systémy a ostatní rizika, která představují hrozbu pro váš podnik.
Měření zpoždění aplikace a sítě
Rozlišujte mezi zpožděním způsobeným serverem a sítí. Zjistěte, kteří uživatelé se potýkají s dlouhou odezvou a vyřešte problém dřív, než ohrozí váš byznys. Měřte chybovost, výkonnost a dostupnost lokálních, hostovaných a SaaS aplikací.
Prognózování vývoje sítě a kapacitní plánování
Provádějte klíčové operace s detailním povědomím o potřebách vaší sítě. Flowmon automaticky ukládá, třídí a vizualizuje statistiky vytížení sítě. Díky statistikám generovaným v reálném čase a historickému záznamu si vždy udržíte přehled nad kapacitou potřebnou pro vaši infrastrukturu a servery.
Troubleshooting a forenzní analýza
Urychlete hledání příčin problémů pomocí výkonné analytiky. Uživatelsky přívětivé přehledy, statistiky, intuitivní pracovní prostředí a drill-down na jakoukoliv komunikaci v síti jsou samozřejmostí.
Kontrola dodržování SLA
Zajistěte uptime a kvalitu služeb, které vaše firma potřebuje. Flowmon sleduje komunikaci mezi klientem a serverem a upozorňuje na klesající kvalitu služeb a nedodržení SLA podmínek, která mohou ohrozit vaše kriticky důležité operace.
Pokročilé reportování
Předcházejte síťovým incidentům. Použijte předdefinované přehledy nebo si je jednoduše upravte dle svých potřeb. Sdílejte data napříč týmy. Automatická upozornění o výkonnosti sítě a vytížení její kapacity si můžete nechat posílat na e-mail nebo přímo do ticketovacího a log management systému.
Monitorování šířky pásma
Optimalizujte kapacitní plánování, peeringové dohody a udržte si kontrolu nad využitím šířky pásma. Díky tvrdým datům o top uživatelích, zařízeních, aplikacích a službách se můžete efektivně rozhodovat a ušetřit náklady na správu infrastrukturu i konektivitu.

Prozkoumejte Flowmon Demo nebo zjistěte více o nasazení

Flowmon Demo nebo Více o nasazení