Detekce a odražení DDoS útoků

Minimalizujte finanční a provozní dopady DDoS útoků. Automatická detekce, adaptivní reakce a mitigace pomocí zařízení třetích stran nebo scrubbingových center ochrání vaše služby.

 

DDoS ochrana jako služba

Chraňte své zákazníky před volumetrickými DDoS útoky. Flowmon odpovídá potřebám MSP a ISP poskytovatelů, kteří chtějí rozšířit portfolio svých služeb o DDoS ochranu. Virtuální platforma dovoluje začít na nízkých nákladech a škálovat dle potřeby.

DDoS mitigace s využitím BGP Flowspec

Vylaďte svou DDoS mitigaci a vyhněte se ztrátě legitimního provozu s BGP Flowspec. Tato funkce umožňuje sdílet dynamický popis útoku s hraničními routery v plně automatickém či poloautomatickém režimu. Architektura řešení navíc umožňuje aplikaci různých mitigačních strategií každému chráněnému segmentu.

Víceúrovňová mitigace

Aplikujte různé strategie vypořádání se s útokem dle jeho charakteristiky. Mitigujte útok do kapacity vašeho on-premise zařízení a zbytek přesměrujte do cloudového scrubbing centra. Manuální zásahy nejsou potřeba, vše je plně automatizováno.

Přesměrování a scrubbing

Flowmon umožňuje automatické přesměrování provozu díky standardním nástrojům k přesměrování jako PBR, BGP a BGP Flowspec nebo mitigaci útoku za pomocí RTBH.

Prozkoumejte Flowmon Demo nebo zjistěte více o nasazení

Flowmon Demo nebo Více o nasazení