Flowmon
[Error loading the control 'Flowmon_Videolist', check event log for more details]

Další funkce

On-demand záznam provozu v plném rozsahu

Při detekci událostí lze nejdříve identifikovat dotčenou část provozu a spustit její záznam. Tato funkce zásadně snižuje čas potřebný na forenzní analýzu, protože analytik má k dispozici pouze dotčený úsek provozu a nemusí jej hledat v množství ostatních dat. Záznam lze spustit automaticky nebo manuálně, ve kterémkoliv čase a bodě sítě.

Viditelnost do cloudového provozu

Flowmon kolektor je k dispozici jako cloudové řešení pro Amazon AWS a MS Azure Marketplace. Kromě nasazení v cloudu umožňuje také tato prostředí monitorovat, tedy získávat statistiky o provozu, ukládat je a analyzovat za účelem řešení výkonnostních problémů.

Distribuovaná architektura a vysoká dostupnost

Distribuovaná architektura poskytuje vysoký výkon, load balancing, centrální konfiguraci i analytiku v rozsáhlých prostředích. Instalaci řešení Flowmon lze jednoduše rozšířit o další jednotky za účelem navýšení jejího výkonu a úložné kapacity. Můžete tak škálovat, přidávat další zařízení, provoz a lokace, bez omezení.

Pokročilý reporting a systém upozornění

Pomocí pokročilých filtrů definujete vlastní pravidla na základě položek, jako je IP, port, hostname, OS, protokol, ASN a mnoha další, a tím minimalizujete množství nerelevantních alertů. Plná kontrola nad spouštecím mechanismem a automatické akce (SNMP, syslog, email, skriptování.

Syntetické testování

Aktivní testování simulující chování uživatelů umožňuje měřit zpoždění i fungování aplikací na bázi http/https.

BYOD monitoring

Upozornění na nepovolené verze operačních systémů, výrobce hardwaru, data o využívání infrastruktury  zařízeními připojených do vaší sítě a další informace pomáhají dodržet soulad s dodržováním BYOD předpisů.

Monitorování šířky pásma

Přehled o využití šířky pásma zahrnuje TopN statistiky (např. TopN downloaders), detailní pohled na strukturu provozu na základě IP adres, host name, protokolu, VLAN, MPLS a dalších položek. Vše je k dispozici v přizpůsobitelných reportech.

Historická data o síťovém provozu

V závislosti na požadované době uchování historie jsou data o provozu stále k dispozici ve strukturované a srozumitelné podobě pro kapacitní plánování, trendovou a retrospektivní analýzu. 

Zjistěte více o vlastnostech Flowmonu

Online demo nebo Příklady užití