Export NetFlow/IPFIX

Flowmon NetFlow/IPFIX exportéry poskytují detailní vhled do síťového provozu prostřednictvím získávání datových toků, tedy vždy přesných informací o komunikaci z vrstev L2-L7. Exportéry podporují vysokorychlostní infrastruktury s vysokým objemem provozu a prostředí sestávající se z více lokalit.

Více informací

Síťový monitoring v reálném čase

Analýza metadat síťového provozu (ve formátech NetFlow/IPFIX) umožňuje řešit odstávky, dlouhé odezvy a další výkonnostní problémy pomocí. Informace jsou sbírány přímo z monitorované infrastruktury, ať už fyzické, virtuální nebo cloudové.

Více informací

Monitorování uživatelské zkušenosti v reálném čase

Sledování transakcí dovoluje rozlišit chyby aplikace od problémů s odezvou způsobených sítí, aplikací nebo databází. Tyto informace pak mohou být využity pro řešení problémů a zlepšování uživatelské zkušenosti s aplikací.

Více informací

Sledování zpoždění sítě a serverů

Transparentní monitorovací technologie umožňuje identifikovat úzká hrdla výkonnosti napříč infrastrukturou. Informace o zpoždění sítě, serverů, retransmise nebo jitter jsou k dispozici ve formě srozumitelných metrik.

Více informací

Obohacené datové toky

Flowmon analyzuje pakety a extrahuje z nich relevantní informace. Pracuje s vrstvami L2, L3-L4 a L7, včetně šifrovaného provozu. Tyto informace prezentuje ve formě IPFIX záznamů, tedy NetFlow statistik rozšířených o další data. Díky této technologii obohacených datových toků jsou informace pro rychlý troubleshooting i forenzní analýzu vždy k dispozici.

Více informací

Analýza šifrovaného provozu

Zajistěte dodržování bezpečnostních politik ve vaší organizaci. S viditelností do šifrovaného provozu odhalíte bezpečnostní rizika, a to bez dešifrování obsahu komunikace a narušení soukromí uživatelů.

Dashboardy na míru

Informace o struktuře síťového provozu, uživatelích a službách vytěžujících kapacitu sítě nebo o zpoždění jsou prezentovány srozumitelně ve formě tabulek, grafů a statistik. K dispozici jsou předdefinované dahsboardy, možnost vytvořit si svoje vlastní i sdílené.

Více informací

Kompatibilita se standardy datových toků

Za účelem generování datových toků (ve formátech NetFlow, IPFIX, sFlow, jFlow nebo NetStream) můžete využít svoji stávající infrastrukturu (síťová zařízení, firewally, virtualizační platformy, packet brokery).

Více informací

Monitoring výkonnosti SaaS

Metriky jako Server Response Time, Network Response Time, Jitter a další umožňují nejen identifikaci problému s odezvou SaaS aplikací, ale i nalezení jejich příčiny. Nedochází přitom k instalaci agentů nebo spouštění testovacích skriptů.

Další funkce

On-demand záznam provozu v plném rozsahu

Při detekci událostí lze nejdříve identifikovat dotčenou část provozu a spustit její záznam. Tato funkce zásadně snižuje čas potřebný na forenzní analýzu, protože analytik má k dispozici pouze dotčený úsek provozu a nemusí jej hledat v množství ostatních dat. Záznam lze spustit automaticky nebo manuálně, ve kterémkoliv čase a bodě sítě.

Viditelnost do cloudového provozu

Flowmon kolektor je k dispozici jako cloudové řešení pro Amazon AWS a MS Azure Marketplace. Kromě nasazení v cloudu umožňuje také tato prostředí monitorovat, tedy získávat statistiky o provozu, ukládat je a analyzovat za účelem řešení výkonnostních problémů.

Distribuovaná architektura a vysoká dostupnost

Distribuovaná architektura poskytuje vysoký výkon, load balancing, centrální konfiguraci i analytiku v rozsáhlých prostředích. Instalaci řešení Flowmon lze jednoduše rozšířit o další jednotky za účelem navýšení jejího výkonu a úložné kapacity. Můžete tak škálovat, přidávat další zařízení, provoz a lokace, bez omezení.

Pokročilý reporting a systém upozornění

Pomocí pokročilých filtrů definujete vlastní pravidla na základě položek, jako je IP, port, hostname, OS, protokol, ASN a mnoha další, a tím minimalizujete množství nerelevantních alertů. Plná kontrola nad spouštecím mechanismem a automatické akce (SNMP, syslog, email, skriptování.

Syntetické testování

Aktivní testování simulující chování uživatelů umožňuje měřit zpoždění i fungování aplikací na bázi http/https.

BYOD monitoring

Upozornění na nepovolené verze operačních systémů, výrobce hardwaru, data o využívání infrastruktury  zařízeními připojených do vaší sítě a další informace pomáhají dodržet soulad s dodržováním BYOD předpisů.

Monitorování šířky pásma

Přehled o využití šířky pásma zahrnuje TopN statistiky (např. TopN downloaders), detailní pohled na strukturu provozu na základě IP adres, host name, protokolu, VLAN, MPLS a dalších položek. Vše je k dispozici v přizpůsobitelných reportech.

Historická data o síťovém provozu

V závislosti na požadované době uchování historie jsou data o provozu stále k dispozici ve strukturované a srozumitelné podobě pro kapacitní plánování, trendovou a retrospektivní analýzu. 

Zjistěte více o vlastnostech Flowmonu

Online demo nebo Příklady užití