Flowmon
[Error loading the control 'Flowmon_Videolist', check event log for more details]

Další funkce

Nastavení manuálních prahů

Nastavením manuálních prahů vytvoříte jednoduchá pravidla,díky kterým systém posílá varování v momentě, kdy určitý provoz dosáhne nežádoucích hodnot. Administátor je notifikován s předstihem, díky čemuž může zasáhnout dříve, než se problém skutečně projeví.

Nativní podpora scrubbingových center

Flowmon DDoS Defender nativně podporuje scrubbingová řešení všech předních hráčů na tomto trhu. Konfigurace samotná je pak pouze záležitostí výběru řešení v menu. Integrace se scrubbingovými řešeními třetích stran jsou vždy aktuální.

Podpora BGP Flowspec

BGP Flowspec je funkce běžne podporovaná routery. S jejím využitím Flowmon vytváří pravidla pro routery, na základě kterých potom síťové zařízení provoz přesměruje, pošle dál, zahodí nebo omezí (rate-limiting). Pravidla lze průběžně přizpůsobovat a všechna nastavení jsou po skončení útoku navráceny zpět.

Víceúrovňová mitigace útoku

Během útoku můžete linku vyčistit od většiny nelegitimního provozu pomocí funkce BGP Flowspec a zbylou část přesměrovat do scrubbingového centra. Takováto víceúrovňová mitigace snižuje nároky na výkon a kapacitu crubbingovch řešení.

Plná kontrola nad mitigací

Všechny reakční scénáře mohou být spouštěny automaticky, a to při kontrole určeného pracovníka nad celým procesem. Ten může kdykoliv vrátit změny nebo modifikovat mitigační pravidla. Mitigační proces může být také proveden manuálně.

Zjistěte více o vlastnostech Flowmonu

Online demo nebo Příklady užití