Flowmon

Flowmon IoT Monitoring and Diagnostic Toolset

Flowmon IoT Monitoring & Diagnostic Toolset integruje jednotlivé parsery IoT/SCADA protokolů ve formě pluginů Flowmon sondy a implementuje podporu zpracování specifických metadat těchto protokolů na kolektoru. Zpracováním rozumíme příjem a uložení dat exportovaných protokolem IPFIX, profilování (definici specifických pohledů na monitorovaná data), manuální analýzu a filtrování dat, tvorbu reportů a dashboardů, definici automatických alertů. Konkrétně se jedná o protokoly CoAP, IEC104, DLMS, IEC61850 (varianta Goose i MMS).

 
Druh:R - Software
Klíčová slova:IoT, SCADA, ICS, CoAP, IEC104, DLMS, IEC61850, monitorování síťového provozu
Licence:Poskytovatel licence (Flowmon Networks a.s.) za výsledek požaduje licenční poplatek.
WWW: