Flowmon

Cyber security competence for research and innovation (CONCORDIA)

Kód projektu:Grantová dohoda č. 830927
Období řešení:01/2019 - 12/2022
Spolupracujíci organizace:

Vojenská vzdělávací instituce Mnichov (koordinátor, Universität der Bundeswehr München)
další Concordians

Anotace

Evropa musí zvýšit své úsilí a posílit své vlastní bezpečnostní kapacity, aby zajistila svou digitální společnost, ekonomiku a demokracii. Jedinou možnou vizí pro Evropu tak je pouze spojit síly napříč evropským výzkumem, průmyslem a veřejným sektorem a zahrnout všechny talenty a to nejen těch, kteří mají zastoupení v hlavním proudu EU, nebo jsou součástí velkých organizací.
 
Oblast kybernetické bezpečnosti je geograficky kompetenčně roztroušená po celé Evropě, a často je také technicky roztříštěná s vývojem bezpečnostních řešení specifickým pro daný problém. Není pochyb o tom, že v Evropě existuje vynikající výzkum, ale je faktem, že tento výzkum nemá za následek vznik IT produktů a řešení, která přispívají k evropskému jednotnému digitálnímu trhu. Naopak, mnoho výzkumů, i financovaných z grantů EU ERC, je testováno na reálných datech u velkých amerických společností, které s nimi spolupracují. Tato strategie se v Evropě ale do budoucna musí změnit a již se mění.  
 
Projekt CONCORDIA řeší současnou roztříštěnost bezpečnostních kompetencí tím, že propojuje různé kompetence do vedoucí role prostřednictvím synergické aglomerace celoevropského Centra kybernetické bezpečnosti. Vize projektu CONCORDIA je vybudovat komunitu silnou ve spolupráci mezi všemi zúčastněnými stranami, s vědomím, že všechny zainteresované strany podporují rozvoj IT produktů a řešení v celém dodavatelském řetězci.
 

Homepage

https://www.concordia-h2020.eu/