Ročenka Top 100 ICT společností v České republice letos vyšla již podevatenácté. Díky významnému loňskému nárůstu obratu v ní společnost Invea-Tech posílila a dostala se do společnosti stovky největších tuzemských IT firem.Cílem ročenky je umožnit čtenářům nahlédnout do různých segmentů české technologicko-komunikační branže a dát představu o tom, jak se dařilo největším tuzemským IT firmám po ekonomické stránce. Publikace přináší na téměř 40 stranách finanční data a hospodářské výsledky doplněné o analýzy trhu. Pro zájemce je zdarma ke stažení na oficiálních stránkách časopisu CIO Business World.