Dovolujeme si Vás touto cestou informovat o změně sídla společnost Flowmon Networks. S účinností od 24. 12. 2020 je nová adresa sídla společnosti a současně nová korespondenční a fakturační adresa:

Flowmon Networks a.s.

Škrobárenská 511/5

617 00 Brno

Nová adresa nahrazuje dosavadní adresu sídla společnosti. Všechny další identifikační a kontaktní údaje zůstávají beze změny v platnosti. ​​​