Od akvizice americkou technologickou firmou Kemp uplynulo více než půl roku. Za tu dobu se pod povrchem událo mnoho změn a proběhly i první produktové integrace. Například Kemp Loadmaster se díky nové funkcionalitě Network Telemetry stal vůbec prvním loadbalancerem na trhu s plnou implementací protokolu IPFIX. Může tak fungovat i jako Flowmon sonda. A zatímco se v uplynulých měsících integrace zaměřovala hlavně na nenápadné změny jako například v propojení a sjednocení interních systémů nebo týmů, nyní se dostává do fáze, kdy budou změny mnohem viditelnější. Pojďme se na ně podívat.

Kemp jako Master brand 

Nejvýraznější změnou je jiné pojmenování produktů. Hlavní značkou bude Kemp a jednotlivé produktové řady budou označené dle zaměření. Tzn, že produktová řada ADC ponese označení Kemp LoadMaster a dosavadní řada NPMD & NDR nově Flowmon. Od toho se bude odvíjet i označení jednotlivých produktů – viz infografika.

Změny v označení se promítnou do všech relevantních materiálů včetně uživatelského prostředí, kde budou doprovázeny také novým žlutým logem Kemp. Od podzimu se budete s novým označením setkávat již všude, a to i v případě nových žlutých bezelů našich hardwarových produktů. 

Aktualizace kemp.ax a flowmon.com

V návaznosti na harmonogram integrace byla v uplynulých týdnech spuštěna aktualizovaná homepage kemp.ax, doplněná o produktovou řadu Flowmon a již brzy také o částečnou lokalizaci do češtiny. V nejbližších týdnech bude rovněž aktualizována stávající webová prezentace na doméně flowmon.com. Klíčový obsah se objeví také na kemp.ax.

Support a partner portal

V průběhu července dojde také ke změně v přístupu na partnerský portál. Stávající partnerský portál na doméně Flowmon bude zrušen a přesunut na portál Kemp Partner Central. S tím souvisí i přidružené změny týkající se deal registrací, certifikátů, knowledgebase atd. Změny v rámci support portálu již proběhly a jsou přístupné na Flowmon Support nebo Kemp Support Center.

Co se měnit nebude

Změny se nijak nedotknou stávajících ceníků a produktových identifikačních kódů. 

Flowmon v názvu společnosti zmizí začátkem 2022

V průběhu prvního kvartálu definitivně zmizí Flowmon z názvu firmy a ta se přejmenuje na Kemp Technologies Czechia a.s., čímž bude završen celý proces integrace. Naše e-maily @flowmon.com poté zůstanou ještě chvíli fungovat, ale bezpečnější bude, když si nás v adresáři s předstihem zaktualizujete na nové varianty s @kemp.ax.