ACEMIND navazuje na evropský výzkumný projekt OMEGA, který probíhal v letech 2008–2011. Jeho výstupem byl návrh vize jednotné sítě složené z mnoha heterogenních připojení. Výsledky OMEGA projektu přispěly ke vzniku nového standardu IEEE 1905.1.

Cílem projektu ACEMIND je poskytnout:

  • jednotnou a standardizovanou síťovou infrastrukturu umožňující zákazníkovi vybrat si při nákupu libovolné zařízení a těžit z jeho nižších nákladů na provoz,

  • multimediální a inteligentní domácí zařízení a služby zapojené v jednotné síti,

  • jednoduché řešení pro sledování a řízení domácí sítě, a to jak lokálně pro uživatele, tak i vzdáleně pro podporu a řešení problémů ze strany poskytovatele služby.

Koncepce projektu ACEMIND: uživatel ovládá a sleduje svůj „inteligentní“ dům nebo domácnost přes jednotné rozhraní pro správu. Použité heterogenní technologie pro přenos dat mezi zařízeními jsou pro uživatele zcela transparentní (např. spotřeba elektrické energie lednice, přepínání světel, výměna dat do internetu atd.).

K ověření navrženého konceptu se použije několik demonstračních zapojení, která budou integrovat další komunikační technologie mimo okruh dnes řešeného standardu IEEE 1905.1 (např. Wi-Fi 802.11ad/ah, LIFI nebo ZigBee/Bluetooth). Cílem je rozšíření vlastností konvergenční vrstvy (výběr komunikační trasy s nízkou spotřebou, detekce narušení bezpečnosti aj.), propojení s řešeními pro domácí automatizaci (bezpečnost, zdravotní péče, pohodlí aj.) a vzájemnou integrací do jednoho uživatelského rozhraní. Tyto prvky potenciálně přispějí k další standardizaci (IEEE P1905.2, IEEE 802.1 aj.).

Při řešení projektu se zohlední i názory koncových uživatelů, kteří budou dotazováni prostřednictvím rozhovorů, dotazníků a terénních testů. Cílem je poskytnout jim uživatelsky přívětivé rozhraní založené na robustní hybridní síti s možností řízení sítě přímo uživatelem a zlepšení bezpečné vzdálené správy síťovým operátorům.

O projektu ACEMIND

Projekt ACEMIND sdružuje významné evropské průmyslové hráče na trhu (Orange – FR, OledComm – FR, Devolo – DE, INVEA-TECH – CZ, Arcelik – TR), ale i vysoké školy a instituty uznávané v této oblasti (IHP Microelectronics – DE, University of Athens – GR). Plánovaný rozpočet projektu je čtyři miliony EUR. Více informací najdete na webové stránce projektu.