Slovenská spořitelna patří s 2,3 miliony klienty k největším finančním institucím na Slovensku. Tomu odpovídá i rozsáhlost její IT infrastruktury, která je neustále zdokonalována, aby držela krok s moderními požadavky. „Nasazení nástroje pro monitoring počítačové sítě Slovenské spořitelny vzešlo z potřeby efektivněji řešit síťové problémy. Cílem bylo zároveň detekovat bezpečnostní události a anomálie, které mohou mít vliv na chod společnosti, a tedy i spokojenost jejích zaměstnanců a klientů,“ komentuje projekt Roman Čupka, Flowmon Country Manager na Slovensku.

Řešení Flowmon, které patří k tzv. nástrojům nové generace pro monitorování a bezpečnost podnikových sítí, uspělo v náročných testech Slovenské spořitelny, kde byl kladen důraz na informační bezpečnost, jak z pohledu legislativy, tak interních procesů. Mezi ostatními produkty nabídl Flowmon nad rámec behaviorální detekce útoků také detailní visibilitu do dění v síti a jednoduché, intuitivní prostředí pro správu řešení.

„Naše sieťové oddelenie rieši na dennej báze desiatky úkonov týkajúcich sa bežnej správy IT infraštruktúry. Flowmon nám priniesol viditeľnosť na sieťovej úrovni, ktorá nám predtým chýbala. Vďaka integrácii do štandardného procesu riadenia bezpečnostných incidentov sme zvýšili našu schopnosť incidenty včas identifikovať a vhodne na ne reagovať,“ říká Ján Adamovský, CISO společnosti Slovenská sporiteľňa. 

Projekt pro Slovenskou spořitelnu obsahoval nasazení specializovaných Flowmon sond a centrálního kolektoru, který získává a analyzuje informace o síťovém provozu exportované z aktivních prvků. Celé řešení je navíc vybavené speciálním rozšířením pro detekci anomálií v síti, Flowmon Anomaly Detection System, které je plně integrované s interním SIEM systémem za účelem vytvoření jednotného místa sběru a vyhodnocování bezpečnostních incidentů.

Finanční instituce jsou dnes silně penetrované pokročilými IT technologiemi, kdy musí řídit stále komplexnější infrastrukturu čítající prvky softwarově definovaných sítí, virtualizaci, nové aplikace a služby. Každý výpadek důležitých systémů tak může vést k finančním ztrátám, poškození dobré pověsti nebo nespokojenosti zaměstnanců. „Řešení Flowmon umožňuje bezpečnostním a síťovým manažerům získat přehled o tom, co se děje v jejich síti. Technologie monitorování datových toků umožňuje v kombinaci s behaviorální analýzou odhalovat provozní problémy, významně posílit bezpečnost sítě, a tím zmíněná rizika minimalizovat,“ dodává Roman Čupka.

O společnosti Flowmon Networks, a.s.

Flowmon Networks pomáhá firmám po celém světě zlepšovat výkonnost počítačových sítí a chránit je před moderními typy kybernetických hrozeb. Společnost je se svými produkty lídrem v monitorování síťového provozu a analýze chování sítě (Network Behavior Analysis – NBA). Její řešení Flowmon je jediným evropským NBA produktem rozpoznaným analytickou agenturou Gartner. Společnost vznikla v roce 2007 v Brně jako Invea-Tech. Po rozdělení Invea-Tech na dvě samostatné firmy v roce 2015 působí na trhu jako Flowmon Networks.

O společnosti Slovenská sporiteľňa, a.s.

Slovenská sporiteľňa je s 2,3 miliónom klientov najväčšou komerčnou bankou na Slovensku. Jediným akcionárom Slovenskej sporiteľne je rakúska Erste Group Bank. Slovenská sporiteľňa má dlhodobo vedúce postavenie v oblasti celkových aktív, úverov pre obyvateľstvo, vkladov klientov, v počte obchodných miest a bankomatov. Komplexné bankové služby poskytuje v 290 obchodných miestach a 17 firemných centrách na celom Slovensku.