Richard se k Flowmonu připojil v roce 2011 a zastával zde řadu klíčových rolí. Naposledy působil na pozici Regional Sales Manager Adriatics and Hungary. Jako Channel manager pro region střední a východní Evropy bude zodpovědný za posílení spolupráce s distributory, zefektivnění procesu nabírání partnerů, nastavení byznys plánů a pravidel pro vyhodnocování výkonu partnerské sítě, stejně tak bude mezi jeho priority patřit zajištění co nejlepší podpory pro zákazníky Flowmonu.

„Věřím, že Richardovy bohaté zkušenosti s budováním partnerské sítě pomohou k dosažení našich cílů v regionech CEE. Bude úzce spolupracovat s lokálními sales a presales týmy s cílem najít společně další potenciál k růstu,“ uvedl Jaroslav Štusák, Sales Director CEE ve Flowmon Networks.

Richard bude také zodpovědný za rozvoj a koordinaci certifikačních vzdělávacích programů realizovaných skrze zavedené Certification Training Partners, tak aby obchodní partneři získali relevantní odborné znalosti týkající se produktů Flowmon.