99 % IT manažerů nahlíží na šifrovaný provoz jako na možný zdroj bezpečnostních hrozeb. Přesto dvě třetiny firem stále nechrání svá aktiva před hrozbami zneužívajícími šifrovaný provoz SSL/TLS.

Zveřejnili jsme výsledky průzkumu mapujícího strategie firem na poli ochrany před hrozbami ukrývajícími se v šifrovaném provozu. Průzkum provedený ve spolupráci s IDG Connect na vzorku více než stovky IT manažerů se zaměřil na jejich zkušenosti s ochranou před touto stále častější variantou útoku. 

Podobně jako všechny nové technologie v minulosti i šifrování se stále více zneužívá k nekalým činnostem. Přestože právě šifrování nasazují bezpečnostní týmy jako výchozí bezpečnostní opatření, často funguje naopak jako krytí pro přenos kybernetických hrozeb. 

Řada firem již proto byla vystavena nejen útokům využívajícím zranitelnosti SSL/TLS, ale také útokům využívajícím šifrování SSL/TLS k maskování svých aktivit v síti. Bez vhodných nástrojů, které dokáží pokrýt všechny vektory útoků, totiž nemají, jak těmto hrozbám čelit.

"Studie prokázala, že drtivá většina investic směřuje do dekrypce provozu na perimetru. Firmy tak zůstávají stále zranitelné vůči mnoha běžným formám útoků, mezi které patří například napadení ransomwarem, botnety komunikující s C&C servery a další pokročilé hrozby. Pouze 36 % respondentů disponuje kromě ochrany perimetru také ochranou sítě," uvedl Mark Burton, Managing Director v IDG Connect. 

Klíčová zjištění:

  • 41 % respondentů netuší, jak podobné útoky odrazit.

  • 76 % dotázaných využívá pro sledování šifrovaného přenosu SSL inspekci na svém firewallu.

  • 61 % respondentů využívá k monitorování šifrovaného provozu dedikovanou SSL proxy. Strach z narušení soukromí dat (36 %) a obavy z degradace výkonu (29 %) jsou dvě největší překážky k nasazení dekrypce síťového provozu pomocí SSL proxy.

  • 56 % dotázaných používá ke sledování šifrovaného provozu nástroje pro analýzu síťového provozu (NTA).

S ohledem na sběr a sdílení odborných znalostí týkajících se bezpečnosti je jednou z priorit těsná spolupráce mezi bezpečnostním (SecOps) a síťovým (NetOps) týmem. 

Pro fungující ochranu je nutná spolupráce SecOps a NetOps

Závěry průzkumu zdůrazňují důležitost nasazení analýzy síťového provozu (NTA) spolu s SSL dekrypcí, aby mohly být pokryty útoky jak zvenčí, tak zevnitř infrastruktury. Pro oslovené IT manažery představují NTA nástroje především způsob, jak vzájemně propojit síťové a bezpečnostní oddělení (pro 49 % oslovených je to dokonce volba číslo jedna) i řešení zlepšující prevenci a zároveň urychlující detekci a následnou reakci. 

"Většina firem není schopna dostatečně detailně kontrolovat šifrovaný provoz a kyberzločinci to ví. Dekrypce je sice účinná, ale také drahá a velmi náročná na zdroje. Proto je strategicky smysluplnější využít analýzu šifrovaného provozu (ETA), která je nenáročná a dokáže pokrýt většinu případů, kdy je zapotřebí komplexní monitoring. A dekrypci pak ponechat výhradně pro kritické služby," dodal Artur Kane, Head of Product Marketing ve Flowmon Networks. 

Kompletní výsledky průzkumu k dispozici zde.
O průzkumu

Průzkum jménem společnosti Flowmon Networks provedla na konci roku 2019 společnost IDG Connect. Cílem bylo zmapovat oblast bezpečnosti a šifrovaných sítí v USA, Kanadě a Evropě. Průzkum proběhl na více než 100 respondentech prostřednictvím online dotazníku. Všichni respondenti byli zástupci IT managementu a to z 40 % na pozici C-level. Většina pocházela z firem o velikosti alespoň 500 zaměstnanců, 39 % pak z firem s 1000 až 4999 zaměstnanci.

O divizi IDG Connect

Společnost IDG Connect je divizí celosvětově největší mediální společnosti zaměřené na IT – IDG (International Data Group). Společnost IDG Connect byla založena v roce 2006 a nabízí přístup k 44 milionům kontaktů s rozhodovacími pravomocemi v oblasti IT po celém světě. Vytváří a publikuje průzkumy trhu jménem svých klientů a propojuje globální a lokální informace. www.idgconnect.com