Flowmon

Přijďte s námi posnídat na SecTec Technologické raňajky v Bratislavě

14.09.16

Náplní dopoledního setkání bude především kybernetická bezpečnost a to, jak jí dosáhnout pomocí symbiózy různých přístupů. Téma proberou zástupci společností Flowmon Networks, Radware a Novicom. Akce se koná 20. září od 8:00 v bratislavském Hotelu Bratislava, a to pod záštitou distributora SecTec.

Technologicky zaměřený workshop se bude věnovat proaktivnímu monitoringu sítí od L2 až po vrstvu L7 OSI modelu. Během programu se účastníci seznámí s tématy kolem zajištění bezpečnosti organizace, jako je například monitoring síťového provozu, mitigace DDoS útoků, ochrana a optimalizace provozu interních a externích webových služeb nebo centrální řízení služeb DDI.
 
V případě zájmu o akci a registraci se více dozvíte na této stránce
 
AGENDA:
 
8:00 – 8:30      Snídaně
 
8:30 – 8:45      Úvod do problematiky security standardů (ISO 27000, PCI-DSS, CIS)
 
8:45 – 9:00      Představení vendorů Flowmon, Radware, Novicom
 
9:00 – 9:10      Představení případové studie
 
9:10 – 9:20      Přestávka
 
9:20 – 9:40      Flowmon - Monitoring a diagnostika provozně-bezpečnostních problémů v síti
 
9:40 – 10:00      Radware - Pokročilá bezpečnost
 
10:00 – 10:20      Novicom - Bezpečnost a řízení vnitřních sítí
 
10:20 – 11:00      Panelová diskuse, prostor na otázky