Technologicky zaměřený workshop se bude věnovat proaktivnímu monitoringu sítí od L2 až po vrstvu L7 OSI modelu. Během programu se účastníci seznámí s tématy kolem zajištění bezpečnosti organizace, jako je například monitoring síťového provozu, mitigace DDoS útoků, ochrana a optimalizace provozu interních a externích webových služeb nebo centrální řízení služeb DDI.

 

V případě zájmu o akci a registraci se více dozvíte na této stránce

 

AGENDA:

 

8:00 – 8:30      Snídaně

 

8:30 – 8:45      Úvod do problematiky security standardů (ISO 27000, PCI-DSS, CIS)

 

8:45 – 9:00      Představení vendorů Flowmon, Radware, Novicom

 

9:00 – 9:10      Představení případové studie

 

9:10 – 9:20      Přestávka

 

9:20 – 9:40      Flowmon - Monitoring a diagnostika provozně-bezpečnostních problémů v síti

 

9:40 – 10:00      Radware - Pokročilá bezpečnost

 

10:00 – 10:20      Novicom - Bezpečnost a řízení vnitřních sítí

 

10:20 – 11:00      Panelová diskuse, prostor na otázky