Nejinovátor Jihomoravského kraje je tradiční soutěž, jejímž cílem je zviditelnit malé a střední firmy, které se vyznačují řízením inovací a které se významně podílejí na růstu regionu. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo v pátek 25. listopadu v brněnské Zetor Gallery.

 

Do třetího ročníku soutěže se přihlásilo téměř 150 účastníků, mezi kterými byla řada zajímavých a technologicky vyspělých firem světového významu,“ komentuje za organizátory letošní ročník Svatopluk Bagara, ředitel BIC Brno. „Soutěž má za úkol především popularizovat inovace jako cestu k růstu malých a středních firem. Výsledky inovačního auditu, kterým soutěžící procházejí a který především hodnotí nastavení firemních procesů, navíc přinášejí firmám odborné rady, jak strategicky plánovat, efektivně řídit inovační proces a zvyšovat tím svou produktivitu a konkurenceschopnost,“ dodává.

 

Společnost Flowmon Networks obdržela v rámci soutěže cenu Nejinovátor v oblasti HR (řízení lidských zdrojů), a to zejména za systém vzdělávání zaměstnanců a příležitosti poskytované studentům formou stipendií, stáží a dalších programů. „V poslední době jsme v rámci HR udělali krok dopředu. Cena je pro nás potvrzením, že jdeme po správné cestě a zároveň motivací do dalšího rozvoje. Určitě se chceme nadále zlepšovat,“ říká Klára Špringlová, HR specialistka Flowmon Networks.

 

7. místo v Exportní ceně pod záštitou CzechTrade

Exportní cena DHL UniCredit pod záštitou agentury CzechTrade už devatenáct let oceňuje malé a středně velké exportní firmy v České republice. Soutěž je zároveň platformou, kde si exportéři a všichni zájemci o export mohou předávat své zkušenosti a sdílet informace.

 

Díky významnému nárůstu zahraničního obratu z posledních let se společnost Flowmon Networks v této celorepublikové soutěži umístila na sedmém místě. Flowmonu se daří především na tradičních evropských trzích, svá řešení ale dodává i na ostatní kontinenty. Například na náročném japonském trhu mezi její zákazníky patří největší podniky a státní organizace.

 

Hodnotícím kritériem exportérů je index, který se vypočítá jako násobek meziročního růstu exportu a podílu exportu na obratu. Na základě získaných výsledků je určeno pořadí a firmy jsou rozděleny do kategorií.

foto, zdroj: BIC; Agentura Helas