Jednu z nejviditelnějších novinek verze Flowmon 10.2 představuje efektivnější práci s nastavením alertů. Nově můžete při jejich definici využít i NPM metriky jako jsou RTT, SRT a dalšími, což oceníte například v rámci automatické identifikace degradace výkonu kritických služeb a u řady dalších případů. S ohledem na nutnost řešit incidenty a krizové situace takříkajíc v reálném čase, je nově možné vyhodnocovat alerty každých 30 sekund, což může vést až k desetinásobnému zkrácení reakční doby.

Přehled změn a novinek v Flowmon 10.2

 • Možnost definovat alerty na základě metrik pro sledování výkonu sítě (NPM)

 • Podpora alertů nad 30s profily

 • Podpora zpracování NPM informaci ze zařízení Cisco s podporou AVC

 • Podpora pro zpracování Amazon VPC Flow Logs

 • Další podporované protokoly pro prostředí SCADA/IoT

 • Rozšířené možnosti SNMP monitoringu

 • Vylepšená integrace LDAP

 • Podpora pro FMD konfiguraci v rámci DA

 • Zálohování a obnova Master unit v rámci DA

 • Optimalizace celkového výkonu a odezvy

 • Podpora pro SSL u Gigamon zařízení

Verze Flowmon 10.2 dokáže nativně zpracovávat Cisco AVC metriky a mapovat je jako proprietární Flowmon NPM, čímž umožňuje jejich další transparentní zpracování, ať už v rámci reportingu, v dashboardu, alertech atd. Novinkou je podpora protokolu Amazon VPC Flow Logs umožňující nativní monitoring v prostředí Amazon Virtual Private Cloud. Rozšířena byla podpora dalších protokolů z oblasti průmyslových sítí a systémů IoT/ICS, tentokrát se zaměřením na oblast energetiky. Nově lze využít protokoly IEC 61859 (GOOSE/MMS) a DLMS. V případě zařízení Gigamon umí Flowmon 10.2 také monitorovat a analyzovat vybrané informace z SSL komunikace.

Další novinky této verze zvyšují výkon a odezvu uživatelského prostředí i samotnou administraci systému. Více naleznete v blogovém článku.