Flowmon

Novinky ve Flowmon 10.2

03.06.19

Flowmon uvádí novou verzi svého řešení Flowmon 10.2. Ta přináší řadu změn, které se zaměřují na efektivnější identifikaci výkonnostních problému sítě i odezvu uživatelského prostředí, vylepšují schopnost monitorování cloudu nebo zjednodušují administraci systému. Rozšířená byla rovněž podpora nových protokolů používaných v průmyslových sítích a systémech. 

Jednu z nejviditelnějších novinek verze Flowmon 10.2 představuje efektivnější práci s nastavením alertů. Nově můžete při jejich definici využít i NPM metriky jako jsou RTT, SRT a dalšími, což oceníte například v rámci automatické identifikace degradace výkonu kritických služeb a u řady dalších případů. S ohledem na nutnost řešit incidenty a krizové situace takříkajíc v reálném čase, je nově možné vyhodnocovat alerty každých 30 sekund, což může vést až k desetinásobnému zkrácení reakční doby.

Přehled změn a novinek v Flowmon 10.2

 • Možnost definovat alerty na základě metrik pro sledování výkonu sítě (NPM)
 • Podpora alertů nad 30s profily
 • Podpora zpracování NPM informaci ze zařízení Cisco s podporou AVC
 • Podpora pro zpracování Amazon VPC Flow Logs
 • Další podporované protokoly pro prostředí SCADA/IoT
 • Rozšířené možnosti SNMP monitoringu
 • Vylepšená integrace LDAP
 • Podpora pro FMD konfiguraci v rámci DA
 • Zálohování a obnova Master unit v rámci DA
 • Optimalizace celkového výkonu a odezvy
 • Podpora pro SSL u Gigamon zařízení

Verze Flowmon 10.2 dokáže nativně zpracovávat Cisco AVC metriky a mapovat je jako proprietární Flowmon NPM, čímž umožňuje jejich další transparentní zpracování, ať už v rámci reportingu, v dashboardu, alertech atd. Novinkou je podpora protokolu Amazon VPC Flow Logs umožňující nativní monitoring v prostředí Amazon Virtual Private Cloud. Rozšířena byla podpora dalších protokolů z oblasti průmyslových sítí a systémů IoT/ICS, tentokrát se zaměřením na oblast energetiky. Nově lze využít protokoly IEC 61859 (GOOSE/MMS) a DLMS. V případě zařízení Gigamon umí Flowmon 10.2 také monitorovat a analyzovat vybrané informace z SSL komunikace.
 
Další novinky této verze zvyšují výkon a odezvu uživatelského prostředí i samotnou administraci systému. Více naleznete v blogovém článku.