Novinka díky vysokému stupni automatizace dokáže srozumitelně interpretovat zachycený síťový provoz a navrhnout řešení pro úspěšné odstranění problémů. Výrazně tím snižuje čas řešení provozních problémů v síti.

Dnešní síťová infrastruktura je natolik komplexní, že představuje skutečnou výzvu pro většinu síťových administrátorů. Zejména v okamžiku, kdy jsou nuceni hledat odpovědi na vzniklé problémy pod časovým tlakem nebo mají jen omezené znalosti či nevhodné síťové nástroje. Aby problém vyřešili, musí často projít celou síťovou komunikaci až do posledního detailu a ručně analyzovat zachycené informace. V případě využití síťového nástroje jako je třeba Wireshark, potřebují značné expertní znalosti, aby dokázali zjištěné události správně interpretovat. Proto je zde Flowmon Packet Investigator, zachycený provoz nejen zanalyzuje a ve srozumitelné formě ukáže detail toho, co se stalo, ale navíc navrhne způsoby, jak danou situaci úspěšně vyřešit. A to zcela automaticky.

Flowmon Packet Investigator - detail analýzy události

„Vyvinuli jsme Flowmon Packet Investigator, abychom naplnili náš závazek zjednodušit každodenní práci IT profesionálům. Ti teď mohou nechat těžkou práci na něm a zapomenout na úmorné manuální vyšetřování provozních incidentů,“ uvedl Jiří Tobola, CEO ve Flowmon Networks. „Vše, co musí síťoví administrátoři udělat, je zachytit Flowmonem síťový provoz nebo nahrát PCAP soubory ze zdrojů třetích stran, spustit automatickou analýzu a počkat si na objasnění příčiny problému a návrh řešení na jeho odstranění. Nic víc, tak jednoduché to je.“

Flowmon Packet Investigator zachytává na vyžádání síťový provoz v 1G, 10G, 40G a 100G sítích. K dispozici je pro cloudové, virtuální i fyzické nasazení a s možností jedné centrální správy. Od konkurence jej odlišuje integrovaná expertní znalostní databáze.

Analytický PCAP engine nástroje Flowmon Packet Investigator rozumí síťovým protokolům, jejich závislostem, specifikacím RFC i chybám. Díky tomu nabídne nejen rozšířené detaily, ale také automatickou analýzu – dokáže posoudit zachycené události, pátrat po chybových kódech, přijít s objasněním toho, co se stalo a sám navrhnout řešení.

Flowmon Packet Investigator pomáhá snižovat čas řešení v případech jako jsou:

  • Problémy související se síťovou konektivitou (komunikace zastavena firewallem, nelze dosáhnout cílové destinace, chyby TCP atd.)

  • Porucha nebo nesprávná konfigurace kritické síťové služby (ARP, DNS, DHCP)

  • Kompatibilita šifrování klient/server (verze SSL/TLS, šifrovací algoritmy, certifikáty atd.)

  • Potíže s aplikačním protokolem (HTTP, SAMBA FTP, IMAP, POP atd.)

Dostupnost novinky

Flowmon Packet Investigator je aktuálně k dispozici v tříměsíční zkušební verzi a s výrazným cenovým zvýhodněním. Další informace naleznete zde.