První věcí, které si návštěvník portálu ihned všimne, je změna grafického prostředí, které doznalo značného zjednodušení. „Chtěli jsme portál udělat co možná nejpřehlednější, abychom našim partnerům a zákazníkům zjednodušili práci,“ říká Artur Kane, Flowmon Technology Evangelist, který stojí za realizací portálu a školení. „S novým prostředím se uživatelé mohou seznámit prostřednictvím průvodce, který se spustí po prvním přihlášení.“

Ruku v ruce s novým designem jde i lokalizace školícího portálu a partnerských certifikačních testů do nových jazyků. Všechny testy jsou nyní dostupné v angličtině, češtině, španělštině, němčině, francouzštině a japonštině. Došlo také ke změně formy testů – ty jsou nyní generovány pro každého uživatele ve formě ABCD testů. Uživatel tak hned ví, zda testem prošel a může si případně stáhnout svůj certifikát.

Skrze E-learningový portál jsou nově dostupná také zákaznická školení, a to pro zákazníky s platným Gold nebo Platinum supportem. V teoretické části kurzu mohou zákazníci doplnit své znalosti o technologiích Flowmon, klíčových funkcích a jejich použití. V praktické části se dozví o nasazení, konfiguraci systému, jeho ladění a použití při denní práci. Tato školení jsou dostupná pro celé portfolio Flowmonu.

„Náš e-learningový portál momentálně využívá více jak 600 aktivních uživatelů, kteří zde najdou na  30 hodin obsahu. Během roku přineseme další vylepšení a budeme pracovat na další lokalizaci obsahu. Cílem je vybudovat univerzální platformu, která bude oporou a centrem znalostí pro naše partnery a zákazníky, a to ve všech zemích, kde působíme,“ dodává Kane.