Kofola patří se sedmi výrobními závody v pěti zemích k předním výrobcům nealkoholických nápojů v Evropě. Podpora provozních aktivit společnosti je vzhledem k jejich rozsahu i rychlému rozvoji firmy náročná na IT prostředky. Jen vlastní IT oddělení spravuje rozsáhlou IT infrastrukturu čítající přes sto nezávislých počítačových sítí a dvě datová centra.

„V dynamicky se vyvíjejícím prostředí jsou efektivní správa počítačové sítě a rychlé řešení problémů naprosto klíčové pro udržení spokojenosti zaměstnanců a zákazníků společnosti. Distribuované FlowMon řešení poskytuje pro každodenní správu infrastruktury významný přínos, a to jak právě v efektivnějším řešení problémů, tak v proaktivních činnostech týkajících se ladění, plánování a redesignu ICT,“ hodnotí Milan Zmarzlák, Head of ICT společnosti Kofola. 

Řešení FlowMon, které vyvíjí česká společnost Invea-Tech, nejlépe vyhovělo požadavkům Kofoly na zkvalitnění monitoringu datové komunikace, efektivnější správu a dohled nad sítí. „Díky FlowMonu získala Kofola nástroj, jak těchto cílů dosáhnout. FlowMon významně rozšíří možnosti Kofoly v oblasti analýzy provozu v síti a v důsledku sníží čas i náklady nutné na odstraňování bezpečnostních a konfiguračních problémů,“ říká Zbyszek Lugsch, Solution and Business Development Director ze společnosti Dimension Data, která projekt realizovala. 

Vedle síťových sond a centrálního kolektoru pro sběr a zpracování NetFlow statistik byl součástí implementace také specializovaný modul pro analýzu chování v síti (Network Behavior Analysis) – FlowMon ADS. Ten reprezentuje v kombinaci s technologií monitorování IP toků moderní způsob ochrany počítačových sítí postavený na detekci anomálií a nežádoucího chování. Invea-Tech je podle analytické agentury Gartner jedinou evropskou společností, která takovou technologii vyvíjí a dodává.

Podniky jsou dnes na jedné straně čím dál více závislé na IT, kdy je každý výpadek důležitých systémů může stát velké peníze, dobrou pověst nebo vést k nespokojenosti zaměstnanců. Na druhé straně musí řídit stále komplexnější IT infrastrukturu s tím, jak nasazují prvky softwarově definovaných sítí, virtualizaci, nové aplikace a služby. „Řešení problémů je v tomto heterogenním prostředí čím dál složitější. Technologie monitorování datových toků umožňuje v kombinaci s behaviorální analýzou odhalovat provozní problémy, významně posílit bezpečnost sítě, a tím výše zmíněná rizika minimalizovat,“ dodává Petr Špringl, obchodní ředitel společnosti Invea-Tech pro Českou republiku. 

 

O společnosti Dimension Data

Založena v roce 1983, společnost Dimension Data je poskytovatelem ICT služeb a řešení, který využívá své technologické odbornosti, schopnosti poskytovat služby v globálním měřítku a svého podnikatelského ducha k akceleraci obchodních ambicí svých klientů. Dimension Data je součástí NTT Group. www.dimensiondata.com

O společnosti INVEA-TECH a.s.

Česká společnost Invea-Tech pomáhá firmám po celém světě zlepšovat výkonnost počítačových sítí a chránit je před moderními typy kybernetických hrozeb. Společnost je se svými produkty lídrem v monitorování síťového provozu, analýze chování sítě (Network Behavior Analysis – NBA) a hardwarové akceleraci aplikací. Její řešení FlowMon je jediným evropským NBA produktem rozpoznaným analytickou agenturou Gartner. Invea-Tech se pravidelně umísťuje v žebříčku nejrychleji rostoucích technologických firem Deloitte CE Technology Fast 50.