Současná aplikační infrastruktura je i díky edge computingu a cloudu stále komplikovanější. Pro bezpečné a bezproblémově fungující aplikační prostředí je proto klíčové, vědět, co se v síti přesně děje. Díky Network Telemetry (rozšířeným statistikám síťové telemetrie) a přidané vizualizaci z Flowmon kolektoru, mohou zákazníci přesně určit příčinu vznikajících problémů a snadno určit, zda jsou způsobeny aplikací nebo sítí. A to na základě podrobných a jednoznačných informací ze sítě, které umožňují odhalit problémy již v jejich raných fázích – tedy ještě před jejich eskalací nebo výpadkem.
„Získali jsme viditelnost do sítě, kterou jsme dříve postrádali,“ uvedl Masahiro Sato, technický ředitel společnosti SEGA. „Díky tomu dokážeme snadněji než kdykoli dříve identifikovat příčiny síťových problémů. Umožňuje nám to také operovat s vhodnou kapacitou naší sítě.“

„Naši zákazníci mají díky kombinaci těchto dvou vzájemně se doplňujících technologií ten nejlepší předpoklad k tomu, aby dokázali zajistit svým uživatelům nepřetržitou dostupnost aplikací,“ řekl Jason Dover, viceprezident pro produktovou strategii společnosti Kemp. „S ohledem na optimalizaci aplikační zkušenosti je load balancing nezbytnou součástí infrastruktury. Vylepšení o viditelnost do síťového provozu dává IT profesionálům možnost hloubkové analýzy výkonu aplikací a proaktivního monitorování šířky pásma v celém řetězci doručování aplikací.“

Síť jako ucelený zdroj informací

Základem Network Telemetry je Flowmon NetFlow/IPFIX exportér, který byl do LoadMasteru přidán jako standardní komponenta. Umožňuje sbírat telemetrická data o veškerém síťovém provozu, který prochází LoadMasterem a exportovat je do Flowmon kolektoru pro následnou analýzu a vizualizaci. Zákazníci tím získávají přístup k jednomu ucelenému zdroji informací, s jehož pomocí mohou zajistit, aby kritické aplikace byly doručovány optimálním způsobem, a to bez ohledu na jejich umístění on-premise nebo v cloudu.

Kromě kompletní sady funkcí pro NPMD přináší Flowmon kolektor také nástroje pro detekci a reakci na síťové hrozby (NDR), které umožňují identifikovat hrozby nultého dne, automatickou analýzu paketů a hloubkový monitoring výkonu aplikací.

Network Telemetry umožňuje: 

  • Získat přehled o celém aplikačním řetězci, aby bylo možné identifikovat problémová úzká místa, chybné konfigurace a další potenciální bezpečnostní problémy. 

  • Nepřetržitě sledovat uživatelskou zkušenost a využití sítě, aby bylo možné předvídat a proaktivně řešit nárůsty využití, přehlcení linek atd. 

  • Identifikovat hlavní příčinu nových problémů s aplikacemi, sítí a zabezpečením pomocí jednotného, uceleného zdroje informací o stavu aplikací.

  • Zlepšit viditelnost v síti z pohledu výkonu a bezpečnosti, stejně jako schopnost reagovat s předstihem na potřeby zákazníků či problémy se zabezpečením. Tedy dříve než stačí přerůst ve větší problém.

Network Telemetry v dashboardu

Další informace: