Středisko rané péče aktuálně podporuje 150 rodin vychovávajících děti s postižením zraku, často v kombinaci s dalšími závažnými diagnózami. Darem 25 tisíc korun Flowmon podpořil nákup nového vozu, kterým poradkyně ze Střediska jezdí k rodinám.

 

„Spolehlivá a bezpečná auta jsou pro naše poradkyně nezbytností. Každá pečuje o 20 až 25 rodin, přičemž jezdí až 150 km daleko od Brna. Minulý rok dohromady najezdily okolo 75 tisíc km. Často vozíme i hračky a stimulační, respektive rehabilitační pomůcky na zapůjčení, což bychom bez aut dělat nemohli. Pro rodiny je velkým přínosem, že se nemusí s dětmi nikam dopravovat. Vše tak probíhá ve známém prostředí domova, kde jsou děti v klidu a mnohem lépe se s nimi pracuje,“ uvedla Irena Jelínková ze Střediska rané péče Brno.


Středisko rané péče pracuje jak s dětmi, tak s rodiči. Pomáhá jim co nejlépe zvládnout těžkou a nečekanou situaci. Pracuje přímo s dítětem, doporučuje vhodné pomůcky a ukazuje rodičům, jak si správně s dětmi hrát, aby je rozvíjely.„Již od svého založení se snažíme být prospěšní svému bezprostřednímu okolí. Dlouhodobě a rádi pomáháme tam, kde je to potřeba. Velkou měrou se na tom podílejí také naši zaměstnanci, kteří přinášejí své tipy a rozhodují, kam bude pomoc směřovat,“ uvedla Andrea Vaverková, marketingová ředitelka ve Flowmon Networks.

 

V minulosti Flowmon podpořil například organizaci Ratolest Brno, rodiny z azylového domu sv. Markéty, děti se speciálními vzdělávacími potřebami Základní školy Sekaninova a řadu dalších projektů. Z globálních projektů Flowmon přispěl na projekt Nezávadná voda organizace UNICEF.

Středisko rané péče Brno 

Organizace je součástí Společnosti pro ranou péči (SPRP, z.s.), nestátní neziskové organizace s působností v 10 krajích ČR. Od roku 1990 poskytujeme odborné služby, podporu a pomoc rodinám s dítětem se zrakovým nebo kombinovaným postižením ve věku 0–7 let.  Spolupracujeme s očními lékaři a pediatry, jejichž péči vhodně doplňujeme.