Flowmon

Podpořili jsme projekt Střediska rané péče Brno

05.09.19

Flowmon finančně podpořil projekt Auto na cestu do života, aby si Středisko rané péče Brno mohlo pořídit nový služební vůz. Poradkyně ze střediska totiž jezdí na pravidelné návštěvy po celé Jižní Moravě a poskytují bezplatnou pomoc rodinám s dětmi s postižením zraku.

Středisko rané péče aktuálně podporuje 150 rodin vychovávajících děti s postižením zraku, často v kombinaci s dalšími závažnými diagnózami. Darem 25 tisíc korun Flowmon podpořil nákup nového vozu, kterým poradkyně ze Střediska jezdí k rodinám.
 
„Spolehlivá a bezpečná auta jsou pro naše poradkyně nezbytností. Každá pečuje o 20 až 25 rodin, přičemž jezdí až 150 km daleko od Brna. Minulý rok dohromady najezdily okolo 75 tisíc km. Často vozíme i hračky a stimulační, respektive rehabilitační pomůcky na zapůjčení, což bychom bez aut dělat nemohli. Pro rodiny je velkým přínosem, že se nemusí s dětmi nikam dopravovat. Vše tak probíhá ve známém prostředí domova, kde jsou děti v klidu a mnohem lépe se s nimi pracuje,“ uvedla Irena Jelínková ze Střediska rané péče Brno.SRP-auto_800px.jpg
Středisko rané péče pracuje jak s dětmi, tak s rodiči. Pomáhá jim co nejlépe zvládnout těžkou a nečekanou situaci. Pracuje přímo s dítětem, doporučuje vhodné pomůcky a ukazuje rodičům, jak si správně s dětmi hrát, aby je rozvíjely.

„Již od svého založení se snažíme být prospěšní svému bezprostřednímu okolí. Dlouhodobě a rádi pomáháme tam, kde je to potřeba. Velkou měrou se na tom podílejí také naši zaměstnanci, kteří přinášejí své tipy a rozhodují, kam bude pomoc směřovat,“ uvedla Andrea Vaverková, marketingová ředitelka ve Flowmon Networks.
 
V minulosti Flowmon podpořil například organizaci Ratolest Brno, rodiny z azylového domu sv. Markéty, děti se speciálními vzdělávacími potřebami Základní školy Sekaninova a řadu dalších projektů. Z globálních projektů Flowmon přispěl na projekt Nezávadná voda organizace UNICEF.

Středisko rané péče Brno 
Organizace je součástí Společnosti pro ranou péči (SPRP, z.s.), nestátní neziskové organizace s působností v 10 krajích ČR. Od roku 1990 poskytujeme odborné služby, podporu a pomoc rodinám s dítětem se zrakovým nebo kombinovaným postižením ve věku 0–7 let.  Spolupracujeme s očními lékaři a pediatry, jejichž péči vhodně doplňujeme.