SWITCH stál u zrodu internetové infrastruktury ve Švýcarsku. Podobně jako český CESNET poskytuje akademickým institucím špičkové internetové připojení a ICT služby. Aby mohl plnit svoji misi, rozhodl se nasadit do své páteřní sítě monitorovací sondu Flowmon, vůbec první zařízení na světě schopné exportovat detailní informace o provozu vysokorychlostních 100G sítí.„Když jsme upgradovali naši páteřní síť na přenosovou rychlost 100 Gb/s, hledali jsme řešení na bázi datových toků, které by nám do tohoto provozu poskytlo viditelnost,“ říká Daniel Bertolo, Team Leader Global LAN organizace SWITCH. „Počet společností, které takovou technologii ‚umí‘ je přitom velmi omezený. Flowmon Networks jsme si vybrali, protože se jedná o výrobce s bohatými zkušenostmi. Flowmon sonda nám poskytuje perfektní výkon i spolehlivost,“ dodává.Flowmon sondy jsou součástí řešení Flowmon poskytující detailní statistiky o síťovém provozu na bázi datových toků (standardy NetFlow, IPFIX a další). Tyto informace jsou klíčové pro zajištění spolehlivosti a kvality doručovaných služeb. Flowmon sondy pro tzv. 100G sítě byly vůbec prvními zařízeními na světě schopnými monitorovat vysokorychlostní infrastrukturu pracující s přenosovou rychlostí 100 Gb/s. Dnes je vedle organizace SWITCH nasazují operátoři páteřních sítí, poskytovatelé telekomunikačních služeb i další subjekty, pro které je klíčová kontrola nad rozsáhlou sítí a uspokojování požadavků zákazníků na kvalitu a zabezpečení služeb.„Při vývoji našich produktů se vždy díváme několik let dopředu. Díky tomu jsme schopni uspokojit i ty nejnáročnější požadavky poskytovatelů internetových služeb, operátorů páteřních sítí a dalších subjektů, které přechází na 100G technologii,“ říká Petr Špringl, produktový ředitel Flowmon Networks.Implementace pro SWITCH byla realizována společností EMITEC, partnerem Flowmon Networks, která se specializuje se na technologie pro testování, měření a monitorování počítačových sítí.