Zajistit stabilitu důležitých podnikových služeb a zároveň efektivně chránit citlivá data je s rostoucí komplexností IT infrastruktury a rozvojem kybernetických hrozeb pro podniky čím dál těžší. Aby tomu dokázaly čelit, obracejí se k technologii monitorování sítí na bázi datových toků, která jim umožňuje mít dění v jejich IT pod kontrolou.

„Flowmon a Gigamon se daly dohromady, aby zjednodušili správu a zabezpečení sítě,“ říká Petr Špringl, který má ve Flowmon Networks na starosti strategické aliance a produktový management. „Integrace našich řešení přináší síťovým administrátorům a bezpečnostním expertům vhled do nervové soustavy jejich IT a zároveň potřebnou analytickou inteligenci, díky kterým jsou řešení výkonnostních problémů a zabezpečení dat výrazně jednodušší,“ dodává.

Společné řešení je postaveno na spolupráci produktu GigaSECURE® Security Delivery Platform s řešením Flowmon. Platforma GigaSECURE slouží jako jednotný bod zvyšující viditelnost do sítě, a to napříč fyzickým a virtuálním prostředím. Flowmonu dává přístup k síťovému provozu ve formě nezpracovaných paketů nebo NetFlow/IPFIX záznamů.

„Flowmon vyvinul holistický přístup k řízení výkonnosti sítě a jejímu zabezpečení,“ říká Phil Griston, Director of Alliances and Business Development společnosti Gigamon. “Spojením efektivního sběru a distribuce dat na straně Gigamonu s analytickými možnostmi nástrojů Flowmon vzniká řešení, které přirozeně pokrývá potřeby zákazníků v oblasti správy a zabezpečení sítě.“


Integrací s řešením Flowmon mohou zákazníci zvýšit užitek z investic do produktů Gigamon. Pokročilá umělá inteligence řešení Flowmon pomáhá s řadou provozních a bezpečnostních úkolů, jako je detekce anomálií v síťovém provozu, odhalování kybernetických hrozeb, optimalizace výkonnosti sítě a aplikací a dalších.

Přínosy společného řešení:

  • Správa a zabezpečení sítě prostřednictvím vysoce výkonného monitoringu a pokročilé analýzy chování

  • Zvýšení viditelnosti do sítě a získání přístupu k provozu ve fyzickém, virtuálním i cloudovém prostředí prostřednictvím GigaSECURE Security Delivery Platform

  • Generování NetFlow/IPFIX záznamů z jakéhokoliv provozu v rámci GigaSECURE platformy a jejich sdílení s řešením Flowmon

  • Akcelerace zpracování provozu prostřednictvím agregace, filtrování a distribuce jeho relevantních částí Flowmon modulům