Hybridní infrastruktura podle společnosti Gartner pomáhá firmám optimalizovat náklady i zvýšit efektivitu. Zároveň však ale komplikuje výběr vhodných nástrojů pro poskytování komplexních end-to-end služeb v tomto různorodém prostředí. Gartner předpovídá, že v roce 2020 bude 90 % firem již využívat možnosti, které jim nabízí hybridní infrastrukturu. 

„V okamžiku, kdy se hybridní infrastruktura stává běžným standardem, je velmi důležité najít vhodný nástroj k zajištění stejné míry spolehlivosti, dostupnosti a bezpečnosti napříč prostředím kombinujícím on-premise, edge nebo cloud,“ uvedl Pavel Minařík, technický ředitel společnosti Flowmon Networks. 

„A právě Flowmon kolektor ve verzi AWS nabízí zákazníkům centrální kontrolu nad jejich hybridním prostředím. Umožňuje dostat potřebné informace ke všem IT týmům současně, tak aby bylo možné optimalizovat jejich workflow a rychle se vypořádat se všemi síťovými incidenty, které by mohly mít negativní dopad na fungování firmy.“

Možnosti financování jsou u řešení Flowmon široké – od hardwaru, přes časově neomezenou licenci až po předplatné. Stejně tak je na zákaznících, jak budou chtít provozovat své řešení pro monitoring a analýzu sítě. Zda v hardwarové nebo virtuální formě, nebo v cloudu. Pokud zvolí cloudovou variantu, budou mít Flowmon kolektor AWS k dispozici okamžitě, a to bez jakýchkoliv dalších nákladů. Umožní jim monitorovat provoz v prostředí cloudu AWS bez nutnosti dalších zařízení pro generování síťových statistik (NetFlow v5/v9, IPFIX a dalších).

Díky schopnosti Flowmonu monitorovat cloud také pomocí zrcadlení portů – ERSPAN nebo pomocí vTAP, dostávají firmy plnou a centrální kontrolu nad tzv. east-west provozem ve svém hybridním prostředí. Vysoká škálovatelnost umožňuje Flowmonu snadno se přizpůsobit rostoucím potřebám firem a monitorovat téměř neomezenou šířku pásma. Flowmon přináší bezpečnostním a operačním IT týmům schopnost efektivně identifikovat problémy v sítí, rychle řešit síťové incidenty, reportovat, kapacitně plánovat stejně tak, jako odhalit nežádoucí anomálie a kybernetické hrozby, které pronikly do perimetru skrz bezpečnostní nástroje založené na signaturách.   

Flowmon kolektor AWS je k dispozici v režimu BYOL (Bring your own licence). Licenci je možné pořídit přes síť partnerů Flowmon.