S ohledem na naší těsnou spolupráci s Masarykovou Univerzitou a Centrem pro transfer technologií jsme byli i letos přítomni na akci TT Day 2019, která se uskutečnila v prostorách Institutu biostatistiky a analýz. V rámci TT Day 2019 se každoročně setkávají partneři a spolupracovníci CTT, aby společně absolvovali řadu odborných workshopů, představení služeb a zapojili se do neformálního networkingu.

V rámci letošní akce jsme pro návštěvníky připravili odborný workshop s názvem „Analýza síťového provozu v praxi.“ Jednalo se o demonstraci možností technologie monitorování a analýzy provozu datové sítě z pohledu provozu, výkonu a bezpečnosti.

Další workshopy se věnovaly elektronickému sběru dat a managementu klinického výzkumu, respektive zdravotní statistice.

Více na stránkách MUNI CTT

Foto: archiv CTT