V momentě, kdy je potřeba rychle vyřešit provozní problém v síti nebo odhalit a zastavit bezpečnostní hrozbu, záleží na každé vteřině. Podle odvětvových průzkumů agentury Gartner stojí například minuta výpadku podnikové sítě v průměru 5600 USD. S Flowmon 8.01 mají zákazníci jistotu, že v těchto případech neztrácejí drahocenný čas, mají všechny důležité informace a mohou tedy na incidenty reagovat v nejkratším možném čase.

 

Vedle standardních pětiminutových profilů může nově uživatel řešení Flowmon zobrazit síťový provoz ve výrazně detailnějším „měřítku“. Flowmon 8.01 totiž dovoluje záchyt, ukládání a analýzu síťových statistik ve 30 sekundových intervalech (tzv. 30 sekundová granularita dat). To má významný efekt především v těch případech, kdy je potřeba rychlá reakce a co nejkratší doba detekce incidentu. Typicky se jedná o odhalování hrozeb a anomálií v síti, zastavení DDoS útoků nebo identifikace provozních problémů.

 

„Flowmon 8.01 staví na nové architektuře ukládání datových toků a zároveň přichází s proudovým zpracováním dat. Díky tomu jsme významně zvýšili granularitu sběru datových toků, což pro síťové a bezpečnostní inženýry v praxi znamená zefektivnění řady úloh, se kterými se denně setkávají. Z pohledu přínosů pro naše zákazníky jsou Flowmon 8.01 a DDoS Defender 3.0 skutečně revoluční,“ říká Pavel Minařík, technický ředitel Flowmon Networks. 

 

DDoS Defender 3.0 přináší detekci DDoS na hraně technologických možností

Pro poskytovatele internetových služeb, bezpečnostních služeb (MSSP) i všechny ostatní subjekty chránící svoji infrastrukturu nebo systémy svých zákazníků, je rychlá detekce a zastavení DDoS útoku velmi důležité. Modul DDoS Defender 3.0 využívá nových vlastností Flowmon 8.01 a přináší tak téměř okamžitou detekci volumetrických útoků.

 

“Defender detekuje útok do jedné minuty od jeho začátku. To je ale horní hranice a v praxi může být útok odhalen už během prvních několika sekund. Řešení navíc nyní podporuje BGP Flowspec, který umožňuje odstřihnout nelegitimní provoz přímo na routerech, aniž by zákazník musel investovat do nákladného scrubbing centra. Tyto vlastnosti posouvají DDoS Defender mezi absolutní špičku v dané oblasti a dávají zákazníkům jedinečnou, vysoce výkonnou technologii pro detekci a zastavení DDoS, která je zároveň dostupná,“ říká Luboš Lunter, produktový manažer řešení Flowmon. DDoS útoky jsou odhalovány pomocí dynamických signatur vytvořených DDoS Defenderem a následně je nelegitimní provoz např. „zahazován“ přímo na routerech s podporou BGP Flowspec.

 

Vedle 30 sekundové granularity přináší Flowmon 8.01 a DDoS Defender 3.0 řadu nových vlastností, mj. i přepracované uživatelské rozhraní.