Skutečnost, že je řešení Flowmon zmíněno právě v oblasti Network Detection and Response (dříve Network Traffic Analysis) jen potvrzuje, že vize společnosti Flowmon Networks – propojit týmy SecOps a NetOps – byla správná a nadčasová.

Kybernetické hrozby jsou dnes sofistikovanější a komplexnější. Neustále se také zvětšuje prostor, který je potřeba před nimi chránit. Útoky přitom stále častěji obcházejí ochranu perimetru a koncových stanic. To vyvolává rostoucí tlak na manažery informační bezpečnosti (CISO), kteří jsou zodpovědní za ochranu infrastruktury. Není však v jejich silách zajistit její plnou ochranu a zabránit všem únikům. Je potřeba, aby změnili dosavadní přístup a přešli z módu „předcházet a chránit“ na efektivnější „detekovat a reagovat.“

Nástroje pro detekci a reakci na síťové hrozby (NDR) se proto stávají nezbytnou součástí ochrany před kybernetickými hrozbami. Umožňují totiž bezpečnostním týmům odhalit útoky hned v jejich počátku a odpovídajícím způsobem na ně reagovat. Gartnerův průvodce trhem pro oblast detekce a reakce na síťové hrozby představuje pro bezpečnostní analytiky důvěryhodný zdroj informací o rychle rostoucím trhu s NDR nástroji.

„Vytváříme bezpečné a transparentní digitální prostředí, kde jsou to lidé, kdo vládne síti. Což, jak se ukázalo, plně reflektuje změny, které aktuálně probíhají v oblasti bezpečnosti a stojí i za naším zařazení do gartnerova průvodce trhem pro oblast NDR,“ uvedl Artur Kane, vedoucí produktového marketingu ve Flowmon Networks.

Flowmon využívá k odhalení podezřelého chování v síti strojové učení, heuristiku a pokročilou analytiku. Odhalí tak i hrozby, které obcházejí tradiční přístupy. Předkládá IT specialistům užitečné a srozumitelné informace bez ohledu na prostředí (on-premise, datacentra, hybridní nebo cloudové) a to včetně analýzy šifrovaného provozu.

„Čelíme výzvám, které přicházejí společně s BYOD, WFH (work from home), IoT a cloudem. Bezpečnostní týmy potřebují získat viditelnost ve svém prostředí napříč east-west provozem, a to bez ohledu na to, jak komplikovanou infrastrukturu spravují. Současně si musí osvojit nové schopnosti, jak odhalit indikátory kompromitace, pochopit jejich kontext, rozsah, dopad i příčinu a jak na ně rychle reagovat. Při vývoji Flowmonu myslíme právě na tyto potřeby,“ doplnil Kane.

Více informací o Průvodci trhem pro oblast NDR agentury Gartner naleznete zde.