Flowmon Friday je největším setkáním tuzemských zákazníků a partnerů řešení Flowmon. Dostávají zde prostor trendy v oboru, produktové novinky a informace o směřování firmy.„Naším cílem je využít pozice technologického lídra v oboru jako odrazového můstku k tomu, abychom se stali tržním lídrem. A to v celosvětovém měřítku. Za to, že po této cestě můžeme jít, patří velké díky vám, kteří dlouhá léta do Flowmonu vkládáte svoji důvěru,“ poděkoval na úvod setkání Jiří Tobola, generální ředitel Flowmon Networks.Síťová infrastruktura tvoří nervovou soustavu všech moderních organizací. Ty přitom čím dál častěji upřednostňují cloud jako preferovaný způsob doručování služeb. Administrátoři se tak musí vypořádat s tím, jak provoz napříč fyzickou, virtuální a cloudovou infrastrukturou monitorovat a analyzovat.„Monitoring cloudu klade před administrátory řadu bariér, které jsou spojeny s architekturou virtuálních prostředí či tunelováním provozu. Výsledkem je téměř nulová viditelnost, a tedy i kontrola v případě provozních nebo bezpečnostních incidentů. Flowmon je jedním z mála řešení, které efektivní monitoring cloudu nabízí,“ uvedl Pavel Minařík, technologický ředitel Flowmonu.Mimo to došlo i na témata jako nové metody detekce kybernetických hrozeb v závislosti na jejich chování, obrana proti měnícím se DDoS útokům nebo využití paketové analýzy a IDS systémů jako doplňku technologie monitorování datových toků.

Kryptojacking není jen sezónní hrozbou

Jedním z témat letošního Flowmon Friday byl i monitoring průmyslových SCADA sítí, včetně ukázky simulovaného útoku na toto prostředí ve spolupráci s organizací CyberGym Europe (viz zde).

Novinkou na programu byl kulatý diskusní stůl věnovaný kybernetické bezpečnosti. „Útočníci stále zneužívají obvyklé zranitelnosti systémů, jako jsou slabá hesla, patchování, různá zjednodušení systémových administrátorů, zastaralé kontrolery atp. Na druhou stranu jde v poslední době vidět značný nárůst nových útočných vektorů – ransomware, kryptomining, sofistikované útoky na procesory jako je Meltdown a Spectre. Zarážející je ale především rychlost, s jakou jsou útočníci schopni tyto nové hrozby vytvořit a masivně rozšířit," řekl Tomáš Plesník, vedoucí bezpečnostního týmu Masarykovy univerzity.Kromě Plesníka se diskuse zúčastnili také zástupci Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost a Oddělení kybernetické bezpečnosti Ministerstva zemědělství. Ti se shodli také na tom, že právě trend cryptojackingu je velmi silný a do budoucna bude pokračovat. Důvodem je relativní jednoduchost útoku, který je navíc na straně oběti jen těžko odhalitelný.

Partnery roku Veracomp, Visitech a Huatech

Flowmon Friday je také příležitostí pro ocenění nejúspěšnějších českých partnerů Flowmonu za rok 2017. Titul Distributora roku obhájila společnost Veracomp. Partnerem roku se stal Visitech. Ocenění Skokan roku si odnesla firma Huatech.„Snažíme se dělat program konference rok od roku atraktivnější. Letos jsme proto zařadili více formátů, jako jsou živé ukázky, videa nebo diskusní kulatý stůl. Po pozitivních reakcích návštěvníků v tomto trendu budeme pokračovat,“ dodává Kristína Solárová, event specialist společnosti Flowmon Networks.Reprotáž z konference je k dispozici zde.