Pavel Minařík, technický ředitel, na pátém ročníku konference Flowmon Friday 2016 představil novinky v řešení Flowmon. Pojďme se podívat, jaké novinky naleznete v řešení Flowmon.

Výroční konference společnosti Flowmon Networks je každoročním setkáním síťových a bezpečnostních expertů, ředitelů IT i odborné veřejnosti se zájmem o problematiku monitorování datových toků. Letošní konference se účastnilo přes 300 návštěvníků z řad zákazníků a partnerů, kterým jsme představili případové studie, novinky a směrování řešení Flowmon. V záznamu prezentace Pavla Minaříka o novinkách v řešení Flowmon naleznete následující:

  • ukázky vizualizace a vizuální analýzy,

  • představení aplikace Flowmon Mobile Dashboard,
  • využití monitorování aplikačních protokolů DHCP, DNS a SMB,

  • detekce NAT,

  • příklad použití záznamu síťového provozu na základě detekce bezpečnostních incidentu a anomálií,

  • monitorování webových a databázových aplikací pomocí Flowmon APM a
  • detekce a mitigace volumetrických DDoS útoků pomocí Flowmon DDoS Defender.