Společné řešení využívá špičkovou síťovou inteligenci Flowmonu a schopnosti oceňovaného firewallu Fortinet FortiGate Next-Generation, které propojuje do jednoho integrovaného, víceúrovňového a vysoce automatizovaného bezpečnostního řešení.

„Vylepšená reakce na incidenty za pomoci automatizace je rozhodně jednou z cest, jak můžeme ulehčit bezpečnostním administrátorům jejich každodenní práci. Proto nyní přicházíme s tímto vysoce výkonným, škálovatelným a snadno nasaditelným řešením, které vzniklo ve spolupráci se společností Fortinet,“ uvedl Jiří Tobola, CEO ve Flowmon Networks. „Dokonalá symbióza mezi Flowmonem a firewally nové generace FortiGate (NGFW) eliminuje časově náročnou manuální práci a přináší jistotu, že o každé narušení bezpečnosti je postaráno již v jeho počátku.“

Security-driven Networking společnosti Fortinet je základní bezpečnostní strategie přizpůsobená současné dynamické a neustále se vyvíjející IT infrastruktuře. A zatímco firewall FortiGate NGFW, coby nejdůležitější součást strategie Security-driven Networking, sleduje perimetr a chrání před hrozbami zvenčí, Flowmon analyzuje provoz uvnitř sítě (east-west) a zachytává hrozby, které proklouzly systémům prevence. V okamžiku, kdy Flowmon zachytí nějaké indikátory kompromitace, ať už se jedná například o skrytý pohyb útočníka v síti, komunikaci Command & Control nebo exfiltraci dat, vydá pokyn firewallu FortiGate, aby zablokoval nežádoucí komunikaci.

„Přestože dnes útočníci využívají různé pokročilé techniky, aby se vyhnuli odhalení, stále za sebou zanechávají stopy roztroušené po celé síti. Jsme rádi, že můžeme v našem ekosystému Fortinet Open Fabric přivítat právě Flowmon. Můžeme tak zákazníkům poskytnout integrované řešení pro komplexní zabezpečení. Flowmon s využitím umělé inteligence dokáže detekovat indikátory kompromitace v síťovém provozu, což spolu s Fortinet Security Fabric přináší zákazníkům pokročilou víceúrovňovou bezpečnostní ochranu,“ říká Neil Prasad, Head of Global Technology Alliances ve společnosti Fortinet.

Firewall nové generace FortiGate NGFW umožňuje Security-driven Networking a konsolidaci špičkových bezpečnostních funkcí, jako je systém prevence průniku (IPS), filtrování webu, kontrola SSL nebo automatická ochrana před hrozbami.

Pokročilá síťová inteligence Flowmonu propojuje NetOps a SecOps v jedno univerzální řešení. Využívá automatickou analýzu síťového provozu a vyspělou detekci hrozeb, aby IT profesionálům poskytla srozumitelný vhled na svěřenou IT infrastrukturu. Ti se tak v případě narušení nebo degradace výkonu dokáží rychleji zorientovat, pochopit kontext, dopad, rozsah i příčinu incidentu a včas na něj reagovat. 

Další informace: