„Přestože je voda základním předpokladem našeho života, na mnoha místech chybí, což se promítá do každodenního života tamních obyvatel. Práce organizací, jako je UNICEF, je nenahraditelná. Jsem ráda, že jsme s Flowmonem mohli na její aktivity přispět,“ říká Andrea Vaverková, marketingová manažerka Flowmon Networks. Společnost na projekt zajišťující pitnou vodu věnovala 30 tisíc korun.rojekt UNICEF „Nezávadná voda“ získává prostředky na vyhloubení studní, instalaci vodních čerpadel a čističek vody. Šíří také povědomí o nemocech přenášených vodou. V rámci projektu je zabezpečeno i vzdělávání v oblasti hygieny tak, aby byly další epidemie a nemoci spojené s kontaminovanou vodou eliminovány.„Ve Flowmonu se snažíme pravidelně pomáhat dobrým věcem, především v našem regionu. Takto jsme podpořili například organizaci Ratolest Brno, rodiny z azylového domu sv. Markéty nebo děti se speciálními vzdělávacími potřebami Základní školy Sekaninova. Pomoc mezinárodním organizacím typu UNICEFu ale určitě není výjimkou,“ dodává Andrea Vaverková.

Na daru pro UNICEF mají svůj podíl i zákazníci Flowmonu. Firma totiž v letošním roce uspořádala zákaznický průzkum, ve kterém se zavázala za každý vyplněný dotazník přispět na dobrou věc.Dětský fond OSN (UNICEF) pracuje ve více než 190 zemích světa, kde zajišťuje zdravotní péči, výživu, pitnou vodu a hygienu, základní vzdělání a ochranu před násilím, zneužíváním a riziky nemoci AIDS. Největší část pomoci směřuje do těch částí světa, kde je situace dětí nejtěžší. Zpravidla do nejchudších zemí a do oblastí stižených přírodní nebo válečnou katastrofou. Za více než půlstoletí své činnosti pomohl UNICEF zachránit životy stovek milionů dětí.