Dynamika a rozmanitost současného IT volá po novém přístupu k monitorování a správě podnikových sítí. Extrémní nárůst objemu komunikace a s tím spojené rychlosti sítí, migrace infrastruktury do cloudu, IoT, přechod na softwarově definované sítě (SDN). S těmito trendy se tradiční monitoring postavený na záznamu provozu v plném rozsahu a paketové analýze jen těžko vyrovnává.

„Design řešení pro záchyt datové komunikace v plném rozsahu pochází z doby, kdy byla současná dynamika síťového prostředí těžko představitelná. A přestože jsou i dnes v některých velmi specifických případech jedinou cestou, jak problém vyřešit, v každodenní praxi administrátorů nemohou soupeřit s flexibilitou, škálovatelností a jednoduchostí použití technologie flow dat,“ uvedl Jiří Tobola, CEO společnosti Flowmon Networks. „Vytvořili jsme proto marketingové materiály a obchodní procesy, které zákazníkům usnadní přechod z historického paradigmatu monitorování sítě k modelu založenému na využívání datových toků, který lépe vyhovuje potřebám dynamické budoucnosti.“ 

Flowmon je řešení pro monitorování a diagnostiku sítí využívající tzv. obohacených datových toků (Enriched Flow Data). Tato technologie v sobě kombinuje standardní informace poskytované datovými toky (NetFlow/IPFIX), informace z aplikační vrstvy a výkonnostní metriky sítě. Jedná se o vysoce škálovatelné řešení pro fyzické, virtuální, cloudové a hybridní prostředí (podporující také 100G sítě). Veškeré úkoly spojené s monitorováním a diagnostikou sítě, které administrátoři tradičně řešili robustními nástroji pro zachytávání paketů, lze nyní vyřešit pomocí technologie Flowmon. Typicky se jedná o řešení degradace služeb, konfiguračních problémů, reportování stavu využití sítě a plánování kapacit, sledování kvality QoS a další. Flowmon navíc umožňuje monitorovat provoz uvnitř sítě, tzv. east-west traffic, bez ohledu na objem provozu, čímž posouvá celkovou kontrolu nad sítí na další úroveň.

„Díky Flowmonu může síťový administrátor rychle odhalit příčinu problému a začít jej řešit. Ve velmi specifických případech, kdy je zachytávání paketů potřeba, identifikuje Flowmon dotčenou část provozu a na vyžádání spustí záznam. To masivně zkracuje čas potřebný k vyřešení incidentu, šetří prostředky pro ukládání dat a tím i náklady na správu sítě,“ upřesnil Artur Kane, Technology Evangelist společnosti Flowmon Networks.