Díky Flowmon APM TG lze kontrolovat správnou funkčnost http/https aplikací. Řešení simuluje chování uživatele a testuje aplikaci podle předem daných scénářů a časových plánů. Nástroj je určen administrátorům, kterým typicky pomůže s odhalením problémů s dostupností, špatné funkčnosti nebo nepřiměřeně dlouhé odezvy aplikace.

Jako výsledek přináší Transaction Generator souhrnný report přinášející klíčové informace o dostupnosti, odezvě aplikace a také záznam chyb/selhání společně se screenshoty.

Modul je dostupný v sekci Download na Flowmon Support Portále. K jeho získání není potřeba mít nainstalován modul Flowmon APM. Stačí si zažádat o licenci pro tento modul na support@flowmon.com (uveďte své HW ID). Transaction Generator je k dispozici pro všechny uživatele řešení Flowmon, kteří si jej mohou pohodlně nainstalovat na Flowmon Sondu nebo Kolektor.