Rozsáhlé heterogenní sítě zahrnující jak fyzická, tak virtuální prostředí jsou realitou dnešního IT. Hluboká viditelnost do síťového provozu je základem pro to, aby bylo možné je efektivně spravovat a chránit. Sama o sobě ale nestačí. Administrátoři k tomu potřebují nástroj s pokročilou analytickou inteligencí, která je schopna odhalit výkonnostní a bezpečnostní problémy.

A právě to je cílem integrace produktů Flowmon s řešením Ixia network visibility solutions (NVS). Zatímco NVS slouží jako centrální bod pro získání přístupu k informacím o provozu v síti, Flowmon tato data ve formě datových toků (NetFlow/IPFIX) zpracovává a analyzuje pro provozní a bezpečnostní účely.

„Díky spolupráci obou řešení získají zákazníci ucelený nástroj poskytující jak detailní znalost síťového provozu, tak funkce pro analýzu chování v síti a detekci anomálií,“ říká Petr Špringl, produktový ředitel společnosti Flowmon Networks. „Zákazníci tak mohou rozšířit hodnotu svých instalací a zároveň významně zjednodušit plnění každodenních úkolů, které jsou spojeny se správou sítě,“ dodává.

Ixia NVS mimo jiné umožňuje generovat datové toky ve formátu IxFlow, který obohacuje standardní NetFlow o další informace. Integrace s Flowmonem nabízí řadu synergií, díky kterým mohou jak zákazníci Flowmon Networks, tak Ixia zhodnotit investice z již provedených instalací. Řešení určené především pro síťové a bezpečnostní administrátory mající na starost správu, optimalizaci a ochranu sítí, přináší:

  • Efektivní přístup k datům, která jsou potřeba pro analýzu. A to bez zatěžování síťových prvků.

  • Možnost sdílet data mezi Flowmonem a ostatními nástroji

  • Deep packet inspection funkce rozšiřující informace o aplikacích a zařízeních

  • Odhalování výkonnostních problémů v síti, bezpečnostních anomálií a nežádoucího chování

  • Odstranění úzkých hrdel prostřednictvím monitoringu uživatelů, šířky pásma a kapacitního plánování

  • Přístup k datům o provozu jak ve fyzických, tak virtuálních sítích – eliminace slepých míst v síti

„Kombinací svých odborných znalostí umožnují Flowmon a Ixia administrátorům rychle identifikovat uživatele, zařízení, sítě a aplikace, které generují nežádoucí provoz nebo bezpečnostní hrozby,“ řekl Scott Westlake, Vice President of Corporate Development & Strategic Alliances společnosti Ixia. „Vybaveni těmito informacemi potom mohou jednoduše izolovat a zamezit nechtěnému chování v síti, což vede ke zlepšení celkového zabezpečení organizace.“

Další informace o technologickém partnerství jsou dostupné ve společném whitepaperu.

About Ixia

Ixia (Nasdaq: XXIA) provides testing, visibility, and security solutions, strengthening applications across physical and virtual networks for enterprises, service providers, and network equipment manufacturers. Ixia offers companies trusted environments in which to develop, deploy, and operate. Customers worldwide rely on Ixia to verify their designs, optimize their performance, and ensure protection of their networks to make their applications stronger. Learn more at www.ixiacom.com.

Denise Idone, Senior Corporate Communications Manager
Ixia

Email: didone@ixiacom.com
Office: (631) 849-3500
Mobile: (516) 659-7049