Flowmon dlouhodobě spolupracuje s akademickou sférou jak na poli výzkumu, tak právě při vzdělávání. Nový koncept Flowmon Akademií umožňuje studentům seznámit se s tím, jak lze technologii analýzy datových toků využít při správě a zabezpečení sítě. Náplní přitom nebyla jen teorie. Díky Flowmon Labu, který vyrostl přímo na univerzitě, si studenti mohli získané znalosti v praxi přímo ověřit.

Flowmon Akademie na Žilinské univerzitě byla první ze série setkání, které Flowmon chystá na univerzitách u nás i v zahraničí.

Flowmon Networks také pro studenty Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně a Fakulty informačních technologií VUT v Brně vypisuje témata bakalářských a diplomových prací. Společnost také nabízí stáže, kde mohou studenti načerpat nové znalosti přímo v praxi.