Flowmon ADS 10 přináší řadu nových funkcí a společně s přepracovaným uživatelským rozhraním umožňuje bezpečnostním specialistům významně zkrátit čas vyřešení incidentu a lépe tak chránit důležité zdroje firmy.

Kyberzločinci dnes často mění své strategie, aby se vyhnuli detekci a dokázali svoji aktivitu v infrastruktuře oběti skrýt. Bezpečnostní týmy proto obracejí pozornost k technologiím, které umí odhalit indikátory kompromitace, aniž by při tom spoléhaly na signatury, které útočníci mohou obejít. Indikátory kompromitace, například změna chování zařízení v síti, neočekávaná komunikace s jinými zařízeními či odesílání dat, umožňují detekovat hrozbu ve všech fázích infiltrace – od průniku, přes šíření až po exfiltraci dat. Flowmon ADS dává bezpečnostním specialistům veškeré potřebné informace o incidentu, a to jak v detailu, tak jako ucelený obraz, aby mohli snadno porozumět rozsahu a dopadu události.

„Nový Flowmon ADS rozpozná podstatné události v datovém provozu. Nabízí ucelený pohled na situaci z pohledu sítě a umožňuje tak rozpoznat hrozby v reálném čase,“ dodává Pavel Minařík, CTO ve Flowmon Networks.

„Bez ohledu na to, zda se jedná o známý či neznámý malware nebo cílený útok, umožňuje na něj reagovat již v jeho samotném počátku. Navíc umožňuje identifikovat příčinu a zhodnotit dopad na infrastrukturu, což vede k efektivnější spolupráci mezi bezpečnostními a síťovými týmy a znamená v konečném důsledku bezpečné a zdravé IT prostředí.“

Přepracovaný dashboard ve Flowmon ADS 10

K detekci indikátorů kompromitace využívá Flowmon ADS řadu zdrojů. Bezpečnostní týmy díky tomu mohou například:

  • podívat se na incident z širšího hlediska, které umožňuje plně pochopit souvislosti důležité pro jeho vyřešení

  • zjednodušit detekci, odhalení i reakci na hrozby

  • minimalizovat počet falešných poplachů (false positives)

  • snadněji spolupracovat se síťovým týmem na řešení bezpečnostních incidentů

  • včas reagovat na incident za pomoci širokého spektra metod, jako je strojové učení, heuristika, reputační databáze atd.

Flowmon ADS je síťové bezpečnostní řešení využívající technologii pro detekci anomálií v chování. S využitím strojového učení se průběžně učí vzorce běžného chování síťového provozu a následně rozlišuje mezi normálním a podezřelým chováním. Umožňuje tak odhalit provozní a bezpečnostní incidenty, které ostatní technologie buďto neumí detekovat, nebo jsou pod jejich rozlišovací schopnost.

Řada moderních hrozeb obchází firewall i antivirovou ochranu a proniká do nechráněného prostoru mezi perimetrem a koncovým bodem sítě. Flowmon ADS pomáhá bezpečnostnímu týmu pokrýt tuto mezeru díky pokročilé detekci nebezpečných aktivit na základě jejich chování.