Dlouhodobí technologičtí partneři Flowmon Networks a Novicom oznámili další prohloubení spolupráce a integrace svých technologických řešení. Celá řada zákazníků dnes totiž využívá přínosy spojení Flowmon ADS s řešením AddNet od Novicomu. Vysoká užitná hodnota této integrace, která umožnila dosáhnout výrazného zkrácení doby reakce i času k vyřešení bezpečnostních síťových incidentů, a pozitivní reakce zákazníků stojí za rozšířením spolupráce také o integraci řešení Flowmon s nástrojem pro přehlednou vizualizaci síťové komunikace a modelování souvislostí business služeb s IT infrastrukturou – Business Visibility Suite (BVS). 

Díky této technologické spolupráci mohou zákazníci využívající obě řešení sbírat potřebná data například pouze pomocí Flowmon sond a tím dosáhnout úspory v nákladech na pořízení hardwarových sond pro řešení Business Visibility Suite nebo ve snížení času interních pracovníků potřebného pro nasazení této technologie. Velkým benefitem pro zákazníky je již samotné efektivní využívání obou řešení zároveň.

„Rozšíření dosavadní technologické spolupráce bude výhodné pro všechny zúčastněné, a zejména pro zákazníky. Ti budou moci těžit z této integrace hned v několika rovinách. Od úspory přímých finančních nákladů až po eliminaci duplicitního sběru dat,“ upřesnil Jindřich Šavel, obchodní ředitel společnosti Novicom. „Integrace řešení Flowmon s Business Visibility Suite pomůže zákazníkům, aby si snadno vybudovali a následně efektivně provozovali spolehlivou a bezpečnou síť.“ 

Novicom s.r.o. je česká soukromá společnost, která zaujímá významné postavení v oblasti tvorby nástrojů pro monitoring, správu a bezpečnost informačních technologií (IT) a komunikací. Zaměřuje se na vývoj řešení pro efektivní, spolehlivé a bezpečné fungování rozsáhlých a distribuovaných sítí. www.novicom.cz