Novinka přichází s vylepšenou ergonomií, která výrazně zefektivňuje řešení síťových problémů. Změny v UX umožňují síťovým týmům držet krok s rostoucími nároky na výkon a spolehlivost v nových digitálních prostředích.

Aby se firmy dokázaly přizpůsobit stále se měnícím potřebám trhu, urychlují v posledních letech adopci nových trendů jako jsou BYOD, Internet věcí nebo cloud. Kromě neoddiskutovatelných výhod však tyto trendy přináší i nové bezpečností výzvy. Zejména mezery ve viditelnosti neumožňují firmám, aby si udržely stávající výkonnost také ve svém novém digitálním prostředí. Flowmon 11 tyto nové mezery ve viditelnosti dokáže pokrýt a proaktivně identifikovat a reagovat na problémy s výkonem. 

„Flowmon 11 přináší řadu změn, které výrazně vylepšují uživatelskou zkušenost. Ať už se jedná o bezproblémovou instalaci, předdefinované dashboardy nebo snadnou konfiguraci pomocí tzv. Presets,“ doplňuje Petr Špringl, ředitel produktového oddělení a vývoje ve Flowmon Networks. „Připravené dashboardy nabízí okamžitý vhled s důrazem na to podstatné.  Uživatelé tak mohou snadno a rychle odhalit, analyzovat a vyřešit problémy v síti napříč různými prostředími.“ 

Flowmon 11  dashboard

Presets – okamžitý přístup k informacím

S důrazem na jednoduchost, snížení nároků na obsluhu a úsporu času při konfiguraci systému, přichází Flowmon 11 s tzv. Presets – s galérií s předdefinovanými konfiguračními objekty pokrývajícími typické monitorovací potřeby. Uživatelé si jednoduše zvolí konkrétní Preset, který vystihuje jejich potřeby na monitorování a systém se sám nakonfiguruje tak, aby dostali okamžitý přístup k zásadním informacím, které dramaticky zefektivní monitorování nových služeb. 

Presets odrážejí nejčastější potřeby uživatelů – jako jsou monitorování videokonferenčních služeb, využití VPN, služby SaaS typicky Office 365, G-Suite, sociální sítě, firemní protokoly (DNS, DHCP aj.), šifrovaný provoz a další. Stačí jen vybrat konkrétní případ užití a Flowmon automaticky nastaví odpovídající profily, kapitoly, reporty, widgety a dashboardy. 

Flowmon 11 mimo jiné umožňuje:

  • Vytvářet dashboardy a reporty kombinující informace z různých modulů (Network Performance Monitoring, bezpečnostní detekce anomálií, Application Performance Monitoring. Získat tak přístup ke všem smysluplným informacím napříč celým řešením s možností úplné konfigurace skrze konsolidované reporty.

  • Rozhodovat se na základě fundovaných informací, které přináší nové statusové widgety na bázi semaforu – názorně informující o aktuální kondici infrastruktury a aplikací nebo bezpečnostních incidentů v závislosti na jejich závažnosti.

  • Spravovat multitenantní prostředí (určeno pro MSP) - jedno zařízení může nezávisle monitorovat provoz různých zákazníků, kteří v systému uvidí pouze svá data (jako by zařízení nebylo sdílené). 

Více se o nové generaci Flowmon 11 dozvíte na blogu. Interaktivní online demo