Koncept softwarově definovaných sítí (SDN) poskytuje síťovým administrátorům takovou flexibilitu, kterou virtualizace přinesla do oblasti serverové infrastruktury. Správcům podnikových sítí umožňuje SDN čelit rostoucí složitosti síťového prostředí, vypořádat se s nekonzistencí bezpečnostních politik nebo efektivně alokovat zdroje podle aktuálních požadavků.

„Řešení Application Policy Infrastructure Controller (APIC) představuje jednotný, softwarově definovaný bod pro automatizaci a správu podnikové sítě ve fyzickém i virtuálním prostředí. Díky APICu už administrátoři nemusí manuálně nastavovat každý síťový prvek sítě zvlášť a ujišťovat se, že jeho nastavení vyhovuje všem pravidlům a firemním politikám,“ říká Kenji Zaitsu, SE Director, System Engineering, SDN Technology Adaptation Group společnosti Cisco Japan.

„Flowmon ADS přináší do řešení APIC pokročilou detekci anomálií a nežádoucího chování v datové síti. ADS umožňuje odhalovat anomálie, neznámé nebo specifické hrozby a zjednodušovat troubleshooting. Díky integraci obou řešení jsou provozně-bezpečnostní incidenty identifikované Flowmon ADS automaticky zpracovány APICem, a to bez nutnosti manuální rekonfigurace přístupových bodů. Správcům sítí se tím otevírají nové možnosti pro jednotné a efektivní řízení bezpečnostních politik napříč sítí a zajišťování kvality služeb,“ popisuje Jiří Tobola, VP of Sales & Alliances společnosti Flowmon Networks.

Flowmon ADS je moderní systém založený na vyspělé technologii behaviorální analýzy sítě. V momentě, kdy Flowmon ADS detekuje anomálii, hrozbu, incident nebo špatnou konfiguraci, upozorní APIC, který okamžitě a automatizovaně spustí příslušný krok na základě vyžadované politiky. Typicky se může jednat o rekonfiguraci zařízení, odpojení infikovaných stanic od sítě nebo jejich přesun do „karantény“ s limitovanou konektivitou, oznámení o spuštění léčby apod.

Společné řešení společností Flowmon Networks a Cisco eliminuje potřebu vytváření vlastních skriptů, zkracuje čas potřebný k odhalení a nápravě špatně nastavených zařízení a šetří investice do nástrojů, které automatizují provádění změn v konfiguracích. Řešení zároveň sleduje a vyhodnocuje síťové statistiky a identifikuje trendy, na jejichž základě potom APIC upřednostňuje obsah a automaticky alokuje zdroje / šířku pásma podle aktuálních požadavků organizace. Pomáhá tak administrátorům zajištovat kvalitu služeb.