Flowmon

Flowmon pomáhá firmám překonat bezpečnostní rizika a zajistit kvalitu služeb v softwarově definovaný

26.11.15

Společnost Flowmon Networks, která vyvíjí řešení pro ochranu podnikových sítí a zlepšování jejich výkonnosti, dnes oznámila spolupráci se společností Cisco. Integrace řešení pro detekci anomálií a analýzu chování sítě, Flowmon ADS, s řešením Cisco APIC-EM dává administrátorům silný nástroj pro automatizovanou ochranu infrastruktury před kybernetickými hrozbami a řízení provozně-bezpečnostních politik napříč organizací.

Koncept softwarově definovaných sítí (SDN) poskytuje síťovým administrátorům takovou flexibilitu, kterou virtualizace přinesla do oblasti serverové infrastruktury. Správcům podnikových sítí umožňuje SDN čelit rostoucí složitosti síťového prostředí, vypořádat se s nekonzistencí bezpečnostních politik nebo efektivně alokovat zdroje podle aktuálních požadavků.

„Řešení Application Policy Infrastructure Controller (APIC) představuje jednotný, softwarově definovaný bod pro automatizaci a správu podnikové sítě ve fyzickém i virtuálním prostředí. Díky APICu už administrátoři nemusí manuálně nastavovat každý síťový prvek sítě zvlášť a ujišťovat se, že jeho nastavení vyhovuje všem pravidlům a firemním politikám,“ říká Kenji Zaitsu, SE Director, System Engineering, SDN Technology Adaptation Group společnosti Cisco Japan.

„Flowmon ADS přináší do řešení APIC pokročilou detekci anomálií a nežádoucího chování v datové síti. ADS umožňuje odhalovat anomálie, neznámé nebo specifické hrozby a zjednodušovat troubleshooting. Díky integraci obou řešení jsou provozně-bezpečnostní incidenty identifikované Flowmon ADS automaticky zpracovány APICem, a to bez nutnosti manuální rekonfigurace přístupových bodů. Správcům sítí se tím otevírají nové možnosti pro jednotné a efektivní řízení bezpečnostních politik napříč sítí a zajišťování kvality služeb,“ popisuje Jiří Tobola, VP of Sales & Alliances společnosti Flowmon Networks.

Flowmon ADS je moderní systém založený na vyspělé technologii behaviorální analýzy sítě. V momentě, kdy Flowmon ADS detekuje anomálii, hrozbu, incident nebo špatnou konfiguraci, upozorní APIC, který okamžitě a automatizovaně spustí příslušný krok na základě vyžadované politiky. Typicky se může jednat o rekonfiguraci zařízení, odpojení infikovaných stanic od sítě nebo jejich přesun do „karantény“ s limitovanou konektivitou, oznámení o spuštění léčby apod.

Společné řešení společností Flowmon Networks a Cisco eliminuje potřebu vytváření vlastních skriptů, zkracuje čas potřebný k odhalení a nápravě špatně nastavených zařízení a šetří investice do nástrojů, které automatizují provádění změn v konfiguracích. Řešení zároveň sleduje a vyhodnocuje síťové statistiky a identifikuje trendy, na jejichž základě potom APIC upřednostňuje obsah a automaticky alokuje zdroje / šířku pásma podle aktuálních požadavků organizace. Pomáhá tak administrátorům zajištovat kvalitu služeb.