Flowmon Networks pravidelně přispívá na činnost především brněnských organizací a spolků, které se věnují rozvoji sportovních aktivit mládeže nebo pomáhají s překonáváním bariér postiženým a hendikepovaným lidem.V loňském roce výpomoc směrovala na pořádání tělovýchovných a sportovních akcí klubů SKKP Handball Brno, SK Hobit Brno a Dvoutakt.cz, na nákup pomůcek pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ZŠ Sekaninova Brno a činnost Ligy vozíčkářů. Zaměstnanci firmy také pomohli rodinám z azylovému domu Sv. Markéty. V rámci vánoční sbírky věnovali 21 rodinám především praktické věci do domácnosti, hračky nebo oblečení pro děti.Věříme, že i díky naší spolupráci se tyto organizace mohly v tom, co dělají, posunout o kousek dál