Minulý týden jsme ve spolupráci s projektem Playpark Brno uskutečnili exkurzi na naší centrále v Brně.  Hlavním tématem byl úspěšný startup, zkušenosti s jeho budováním a výzvy, se kterými se potýkáme při naší současné velikosti.

Projekt Playpark vznikl pro studenty vysokých škol, aby měli možnost nahlédnout, jaké to je být podnikatelem a vyzkoušet si výhody i úskalí s tím spojené. Projekt napomáhá mladým lidem po celé Evropě k jednoduššímu startu vlastního podnikání a vzniku nových firem. 

Flowmon dlouhodobě spolupracuje se studenty v rámci závěrečných prací a stáží, které jim pomáhají při vstupu do profesního života.