Modul může být stále nainstalován na Flowmon ve verzích nižších než 9.0. Detaily o kompatibilitě jednotlivých verzí a podrobnosti k instalaci Zabbixu jsou dostupné na Flowmon support portále.