O Cenu inovace roku 2015 letos bojovalo přes 300 produktů z různých segmentů trhu. Odborná komise je hodnotila na základě kritérií, jako jsou technická úroveň, původnost, postavení na trhu nebo vliv na životní prostředí. S Flowmon Networks jsme do soutěže přihlásili naši nejvýkonnější Flowmon Sondu, která umožňuje monitorovat provoz až na rychlosti 100 Gbps. „Jedná se o první takové zařízení s danou výkoností na světě, které momentálně nemá přímou konkurenci. Už letos tuto sondu nasazuje několik velkých operátorů páteřních sítí v USA,“ uvedla Andrea Hrubá, marketingová ředitelka Flowmon Networks, která ocenění během slavnostního vyhlášení ve Valdštejnském paláci převzala.Soutěž Cena inovace roku již dvacátým rokem podporuje inovační podnikání v ČR. Letošních dvacet ocenění předali prezident AIP ČR, Karel Šperlink a člen Komise Inovace roku Martin Štícha, MPO. V rámci dvacítky oceněných byl vybrán také vítězný inovační produkt. Tuto cenu si odnesla Thomayerova nemocnice v Praze za vynález tzv. tracheálního stentu, který umožňuje neinvazivní léčbu zúžení průdušnice.