Ve světě závislém na aplikacích představují DDoS útoky jednu z nejnebezpečnějších forem kybernetických útoků. Předpokladem úspěšné obrany je rychlá detekce a vyčištění provozu tak, aby legitimní komunikace našla svůj cíl.

Za tímto účelem představila společnost Comsource řešení využívající integrace její cloudové služby FlowGuard s řešením Flowmon. To pokrývá celý proces obrany, od detekce útoku, přes jeho vyčistění, až po návrat legitimní komunikace do infrastruktury zákazníka. Zabraňuje tím zahlcení linek a výpadku dostupnosti služeb nebo konektivity.

Flowmon kolektor, vybavený modulem Flowmon DDoS Defender, zajištuje v síti zákazníka rychlou detekci útoku na bázi analýzy statistik o síťovém provozu (NetFlow/IPFIX) a jeho přesměrování do cloudu FlowGuard.

Služba FlowGuard eliminuje DDoS útoky tím, že je rozloží pomocí sítě svých bezpečnostních center vybudovaných na principu distribuované architektury. Umožňuje eliminovat silné volumetrické útoky, disponuje jednoduchým ovládáním a podporou v nepřetržitém režimu 24/7, a to v českém jazyce.

Architekturu řešení popisuje společný whitepaper. Pro další informace o této službě se obraťte na zástupce Comsource nebo Flowmon.