Poslední report společnosti Deloitte označuje rok 2017 jako zlomový na cestě obrany před DDoS útoky. Stále rostoucí intenzita hrozby, jak co do množství, tak síly, si podle analytiků vynutí nové přístupy k ochraně. Příčinou eskalace útoků jsou přitom podle Deloitte především rostoucí počet nezabezpečených IoT zařízení, dostupnost online služeb, kde lze DDoS útok objednat, i čím dál větší přenosové rychlosti dovolující generovat více nelegitimního provozu.

Většina firem přitom není schopna se DDoS útokům sama bránit. Zodpovědní poskytovatelé internetových služeb proto nasazují řešení, která kritické aplikace jejich zákazníků před výpadkem ochrání.

„Flowmon úplně změnil způsob, jakým se vypořádáváme s DDoS útoky,“ říká David George, Network Convergence Consultant společnosti Aspire Technology Solutions, která zákazníkům poskytuje profesionální řízené služby v oblasti IT (managed services). Ta před několika měsíci hledala prověřené anti-DDoS řešení, protože se dlouhodobě potýkala s volumetrickými útoky mířícími na její zákazníky. Po pečlivém průzkumu trhu si vybrala řešení Flowmon DDoS Defender.

„Naši zákazníci spoléhají na 100% dostupnost infrastruktury. Před nasazením Flowmonu byl proces detekce a odříznutí DDoS útoku manuálně, a tudíž i časově velmi náročný. Nyní jsme schopni vše dělat automaticky a dostat celkový čas mitigace útoku pod jednu minutu. Po několika měsících od nasazení se frekvence útoků významně snížila,“ dodává George.

Britská společnost si Flowmon vybrala kvůli schopnosti poskytnout end-to-end nástroj pro ochranu před útoky typu odepření služby. Defender pokrývá celý cyklus vypořádání se s útokem, od okamžité detekce útoku, přes varování administrátora a různé možnosti mitigace, tedy „odstřihnutí“ útoku od cílené infrastruktury, až po nástroje pro následnou analýzu útoku.

DDoS Defender je součástí rodiny produktů Flowmon. Jeho jádro využívá principů strojového učení se ze síťového provozu, díky čemuž umožňuje velmi rychlé zastavení probíhajícího útoku, a to i ve vysokorychlostních 100G sítích.

O společnosti Aspire Technology Solutions

Aspire Technology Solutions is an award-winning managed services company specialising in hosted services, data centre solutions, communications and IT support. www.aspirets.com