Případové studie

OTP Banka Slovensko

OTP Banka Slovensko Finanční služby

OTP Banka disponuje sítí 58 poboček po celém Slovensku. Cílem bylo najít vhodné řešení s rozšířenou funkcionalitou pro integraci se SIEM. Řešení sestávající ze sondy s integrovaným kolektorem a modulem ADS pomáhá identifikovat a řešit různé bezpečnostní a provozní problémy související s komunikací procházející přes centrálu.

SWAN

SWAN Poskytovatel internetových služeb

Slovenský telekomunikační operátor SWAN využil pro svou novou službu řešení Flowmon DDoS Defender spolupracující s mitigační technologii společnosti F5. Tato kombinace poskytuje v oblastech monitoringu a analýzy síťového provozu, jakož i zabezpečení před kybernetickými hrozbami, optimální poměr ceny a hodnoty.

 

Saint-Gobain ADFORS

Saint-Gobain ADFORS Průmyslová výroba

SAINT-GOBAIN ADFORS je předním výrobcem a zpracovatelem skleněných vláken v Evropě. Ve svých výrobních závodech sdružuje primární výrobu skleněného vlákna i jeho následné zpracování. ADFORS nabízí široké portfolio výrobků pro stavebnictví i průmyslové aplikace. Firma zaměstnává více než 2 000 pracovníků. Roční obrat v 2017 dosáhl 7,6 miliard Kč.

3S

3S Telekomunikační služby

Společnost 3S používá řešení Flowmon pro správu síťového provozu, optimalizace peeringu, účetnictví a fakturaci. U Flowmon její pracovníci oceňují především intuitivní uživatelské rozhraní, výkon a zkušenou technickou podporu. Společnost 3S je předním poskytovatelem internetového připojení, VPN a cloud computingových služeb v Polsku.

Aegon

Aegon Finanční služby

Koncern AEGON je jednou z největších finančních skupin na světě, která poskytuje životní pojištění, důchodové pojištění a investiční produkty. Nasazením Flowmon koncern plní nejen bezpečnostní a legislativní požadavky pro síťový monitoring, ale také výrazně urychlil řešení provozních problémů a správy sítě.

AT Computers

 AT Computers Informační technologie

Kromě viditelnosti do síťového provozu a detekce anomálií používá společnost AT Computers řešení Flowmon také k analýze výkonu, měření uživatelské zkušenosti a odstraňování potíží s webovými aplikacemi kritickými pro business. AT Computers je jedním z největších distributorů informačních technologií v regionu Česko-Slovensko-Polsko.

AVE CZ odpadové hospodářství

AVE CZ odpadové hospodářství Energie a utility

Společnost AVE CZ patřící do rakouského koncernu AVE je jedním z předních podniků v oblasti odpadového hospodářství ve střední a východní Evropě. Flowmon pomáhá AVE optimalizovat provoz a odhalovat problémy se sítí. V důsledku toho AVE výrazně snižuje zátěž interní sítě a také celé sítě MPLS a díky tomu šetří tisíce euro každý měsíc.

Bonatrans Group

Bonatrans Group Strojírenství

Flowmon pomáhá společnosti Bonatrans získat viditelnost síťového provozu jak v jejich sídle, tak i v pobočkách v Asii. Zákazník oceňuje především jednoduchost nasazení, výkon a detekční schopnosti zachytit nežádoucí a škodlivý provoz. Bonatrans je nadnárodní společnost vyrábějící kompletní sortiment kol pro všechny typy kolejových vozidel.

Dimension Data

Dimension Data Informační technologie

"Řešení Flowmon umožnilo našim zákazníkům nabídnout nové inovativní řešení pro zajištění stabilní a bezpečné sítě. Řešení jsme implementovali u řady zákazníků ze segmentu komerční sféry, státní správy, ISP a telco a máme velmi pozitivní zpětnou vazbu." Zbyszek Lugsch, člen představenstva Dimension Data - globální poskytovatel ICT.

ČD Telematika

ČD Telematika Poskytovatel internetových služeb

Řešení Flowmon pomáhá společnosti ČD Telematika s monitorováním sítě v reálném čase, plněním legislativních povinnosti v oblasti Data Retention a automatickou detekcí bezpečnostních hrozeb a útoků. Firma patří k nejvýznamnějším poskytovatelům služeb z oblasti telekomunikací a informatiky v České republice.

DM Drogerie Markt s.r.o. Slovensko

DM Drogerie Markt s.r.o. Slovensko Retail

"Díky řešení Flowmon ADS, které automaticky provádí behaviorální analýzu, budeme schopni provoz na síti kompletně rozkrýt, odhalit problémy a útoky v reálném čase a tím pádem na ně pružně reagovat" sděluje DM Drogerie Markt, jeden z nejvýznamnějších prodejců drogistického zboží ve střední a východní Evropě.

Čepro, a.s.

Čepro, a.s. Energie a utility

Společnost Čepro garantuje transport, skladování a prodej ropných produktů. "Prioritou naší společnosti bylo nasazením řešení Flowmon zajistit splnění požadavků na kritickou informační infrastrukturu z pohledu zákona o kybernetické bezpečnosti." hodnotí vedoucí odboru IT společnosti Čepro.

GÉANT

GÉANT Telekomunikační služby

Po více než 3 měsících intenzivního testování, GÉANT vyhodnotil řadu řešení síťového monitoringu a bezpečnosti. Zvítězilo řešení Flowmon s nesrovnatelným výkonem, schopností škálovat a skvělými detekčními schopnostmi. GÉANT je pan-evropský operátor páteřních akademických sítí, který propojuje více než 50 milionů uživatelů po celé Evropě.

UPC Česká republika

UPC Česká republika Internet Service Provider

Společnost UPC Česká republika používá Flowmon k plnění zákonných požadavků a oceňuje také schopnost výrobce doplňovat funkcionalitu dle požadavků zákazníků. UPC Česká republika je největším českým poskytovatelem placených televizních služeb a širokopásmového vysokorychlostního internetu.

GÉANT DDoS Defender Story

GÉANT DDoS Defender Story Telekomunikační služby

GEANT a Flowmon pomáhají vzdělávacím a výzkumným organizacím napříč Evropou bránit se proti DDoS útokům. GEANT zajišťuje provoz sítě, která slouží pro sdílení dat a inovací mezi vědecko-výzkumnými a vzdělávacími insitucemi, a je tak základním prvkem evropské e-infrastruktury.

Geco

Geco Distribuce a obchod

Geco je největším distributorem a prodejcem tabákových a loterijních produktů v České republice s více jak pětadvacetiletou historií. Díky viditelnosti do síťového provozu mohou okamžitě reagovat na chování uživatelů a bezpečnostní hrozby, a to zároveň na interní síti i na sítích připojených k internetu.

Haagská Nemocnice

Haagská Nemocnice Zdravotnictví

Haagská nemocnice patří se třemi lokalitami, dvěma ambulantními klinikami, 3 600 zaměstnanci a téměř třemi stovkami zdravotních specialistů mezi největší nemocnice v Nizozemsku. Flowmon správcům umožňuje lepší pohled do síťového provozu a pomáhá chránit kritické aplikace.

HZS Jihočeského kraje

HZS Jihočeského kraje Veřejná správa

HZS zajišťuje ochranu životů a zdraví obyvatel České republiky. Aby mohl tyto cíle naplňovat, je správná funkčnost a zabezpečení informačních technologií, které využívá, klíčová. “Bezpečnostní analýza ukázala, že antivir a firewall na perimetru sítě již nedostačují,” říká Jakub Mauric, pracovník ICT

Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj Veřejná správa

Řešení Flowmon nasazené v Kybernetickém operačním centru Jihomoravského kraje vytváří komplexní obraz o stavu kybernetické bezpečnosti nejen na kraji, ale i v jeho organizacích. Díky řešení Flowmon je zajištění IT bezpečnosti krajských organizací jednodušší a dostupnější.

Kia Motors Slovakia

Kia Motors Slovakia Automotive

Síťové oddělení zodpovědné za troubleshooting a síťovou bezpečnost výrobního závodu Kia Motors Slovakia nasadilo řešení Flowmon, aby mohlo lépe reagovat na výkonnostní a provozní problémy a anomálie v infrastruktuře.

Kofola

Kofola Výroba nápojů

Flowmon pomáhá společnosti Kofola překonat výzvy monitorování, odstraňování potíží a detekci anomálií v rozsáhlé počítačové síti s tisícemi zařízeními, více než 100 nezávislými LAN a dvěma evropskými datacentry. Společnost Kofola je jedním z nejvýznamnějších výrobců nealkoholických nápojů v Evropě.

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita Vzdělávání, věda & výzkum

Masarykova univerzita je druhou největší univerzitou v České republice a vedoucím ústavem pro vzdělání na Moravě. MU má rozsáhlou infrastrukturu s 9 fakultami, ústavy a kampusem po celém městě Brně. Flowmon ji pomáhá monitorovat síť pro rutinní operace univerzitního bezpečnostního týmu (CSIRT-MU).

MVV Energie CZ

 MVV Energie CZ Energie a utility

MVV na Flowmon oceňuje zaměření se na monitorování sítí zároveň z provozního i bezpečnostního aspektu a schopnost udržovat krok s novými bezpečnostními trendy a výzvami. MVV Energie CZ je dynamicky se rozvíjející energetická skupina, kterou tvoří patnáct dceřiných společností působících v různých městech České republiky.

O2 IT Services

O2 IT Services Informační technologie / MSSP

O2 IT Services si vybrala řešení Flowmon kvůli jeho pokročilým detekčním schopnostem ke zvýšení bezpečnosti vnitřní sítě a k jeho integraci s existujícím vlastním bezpečnostním řešením, které nabídla zákazníkům jako službu. Společnost O2 IT Services je expertem v oblasti informačních technologií se službami pokrývajícími celý životní cyklus IT.

NAFTA

NAFTA Energie a utility

NAFTA je přední slovenská společnost s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti skladování zemního plynu. Flowmon přinesl společnosti automatickou detekci a hlášení anomálií síťového provozu z provozních a bezpečnostních důvodů. "Flowmon nám pomáhá řešit incidenty v síti, a to díky detailnímu vhledu do síťového provozu."

Oborová zdravotní pojišťovna

Oborová zdravotní pojišťovna Zdravotnictví

Oborová zdravotní pojišťovna je třetí největší zaměstnaneckou pojišťovnou v České republice. OZP nasadila řešení Flowmon APM k zlepšení dostupnosti a spolehlivosti svých kritických aplikací. Aplikační odezva a spokojenost uživatelů je pro OZP hlavní prioritou a Flowmon APM pomáhá odhalit a optimalizovat problémy dříve, než je pocítí uživatelé.

Olomoucký kraj - krajský úřad

Olomoucký kraj - krajský úřad Veřejná správa

"Řešení umožnilo efektivní vyhledání a vyhodnocení problémových segmentů sítě, vyřešit problémy a nastavit infrastrukturu s ohledem na co největší bezpečnost a rychlost v rámci možností použitých technologií." Krajský úřad Olomouckého kraje vykonává zákonem stanovenou samosprávu, pečuje o rozvoj svého území a o potřeby svých občanů.

Pharma Mall GmbH

Pharma Mall GmbH Zdravotnictví

Flowmon poskytuje zákazníkovi komplexní řešení pro viditelnost síťového provozu, síťovou bezpečnost a monitoring aplikací. Nejhodnotnější funkcí je důkladný vhled na výkonnostní parametry kritických aplikací. Pharma Mall je rozsáhlou farmaceutickou platformou pro obchod s lěčivy, která působí v Německu.

PASNET

PASNET Telekomunikační služby

Pražská akademická počítačová síť PASNET je vysokorychlostní metropolitní síť určená pro přenos obecných digitálních dat provozovaná sdružením PASNET. Na Flowmon oceňují možnost rychlé detekce zdroje problému v případě útoků či anomálií provozu negativně ovlivňujících kvalitu či dostupnost poskytovaných služeb.

Raiffeisenbank

Raiffeisenbank Finanční služby

Nasazené řešení od Flowmon poskytuje zákazníkovi detailní pohled do síťového provozu, bezpečnostní incidenty a automatickou detekcí hrozeb. Zákazník oceňuje kompatibilitu s aktivními prvky sítě a díky tomu také cenovou výhodu řešení. Raiffeisenbank je jedna z největších a nejvýznamnějších bank na českém trhu.

SEGA

 SEGA Interaktivní zábava

Flowmon poskytl vysoce kvalitní řešení v souladu s tradičně vysokými japonskými požadavky. Zákazník oceňuje detailní přehled a rychlé řešení potíží poskytnuté Flowmon napříč síťovým provozem z mnoha poboček a zařízení. SEGA je přední světová společnost působící v oblasti interkativní zábavy.

Seznam.cz

Seznam.cz Internet a média

Seznam.cz je nejnavštěvovanější český internetový portál, jehož domovskou stránku denně navštíví přes 2,5 milionu uživatelů. Seznam.cz nasadil technologie monitoringu datových toků a analýzy chování sítě, které poskytují viditelnost do síťového provozu a umožňují automatickou detekci útoků, anomálií a hrozeb.

Slezská univerzita

Slezská univerzita Vzdělávání, věda & výzkum

Slezská univerzita v Opavě vznikla v roce 1991 a nyní má tři fakulty ve dvou lokalitách. Flowmon pomáhá univerzitě s centrální správou k efektivnímu monitoringu a kontrole sítě.

SITMP

SITMP Veřejná správa

Flowmon poskytuje cenný přehled o provozu a detekci bezpečnostních incidentů v rozsáhlé metropolitní datové síti, která zajišťuje konektivitu pro více než 100 organizací. Správa informačních technologií města Plzně poskytuje komplexní služby v oblasti informačních technologií pro organizace zřizované městem.

Slovenská Sporiteľňa

Slovenská Sporiteľňa Finanční služby

Slovenská Sporiteľňa patří s téměř 2,4 miliony klienty a čtyřmi tisíci zaměstnanci k největším bankám na Slovensku. Díky integraci Flowmon se standardními nástroji pro správu bezpečnostních incidentů zlepšil zákazník ve své rozsáhlé síťové infrastrutuře svou schopnost identifikovat incidenty a umožnil na ně včas reagovat.

Soitron Group

Soitron Group Informační technologie

Spolupráce se Soitron Group přináší zákazníkům kombinaci špičkových bezpečnostních technologií s odborným poradenstvím při diagnostice a vyhodnocování hrozeb pro IT infrastrukturu i firemní procesy. 

Synthos

Synthos Chemický průmysl

Synthos S.A. je největším výrobcem pěnového polystyrenu v Evropě a jedním z největších výrobců na světě. Technologicky náročná výroba klade vysoké nároky jak na správné fungování IT, tak na bezpečnost. Díky Flowmon získali správci nástroj pro rychlou identifikaci bezpečnostních i provozních problémů a vytváření podmínek pro hladký chod výroby.

Thomayerova nemocnice

 Thomayerova nemocnice Zdravotnictví

"Naším cílem bylo rozšířit stávající prvky bezpečnosti IT v Thomayerově nemocnici (firewall, IDS/IPS, antivir, spamfilter, bezpečnostní politiky) o další stupeň." Vedle jiných výhod zákazník oceňuje jednoduše použitelné webové rozhraní a rychlou implementaci řešení Flowmon.

Třinecké železárny

Třinecké železárny Hutnický průmysl

Zákazník oceňuje především přehled o dění v síti včetně historie. Řešení Flowmon umožnilo také zkrácení doby reakce na provozní a bezpečnostní události. Společně s Moravia Steel a desítkami dceřiných společností se Třinecké železárny řadí k významným průmyslovým uskupením ve střední Evropě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Vzdělávání, věda & výzkum

"Díky Flowmon ihned odhalíme vznikající problém, který by mohl negativně ovlivnit provoz celé sítě," říkají administrátoři sítě UTB, kterou využívá více jak deset tisíci uživatelů.

Veletrhy Brno

Veletrhy Brno Veletrhy

Veletrhy Brno jsou nejvýznamnější veletržní společností ve střední Evropě. Používání standardního Cisco NetFlow umožňuje zákazníkovi kdykoliv rozšířit řešení od Flowmon a zpracovávat data z nových zdrojů v již nasazeném Flowmon ADS.

VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA

VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA Energie a utility

VEOLIA VODA je předním dodavatelem služeb na českém vodohospodářském trhu, kde prostřednictvím svých dceřiných společností zásobuje 3,7 miliónů obyvatel. Flowmon je pro VEOLIA VODA jedním z nepostradatelných nástrojů pro sledování síťového provozu a síťovou bezpečnost.