JavaScript Developer

Hluboko v zázemí dává vývoj život všeprostupujícímu kódu, bez kterého by svět Flowmonu nemohl existovat. Práce vývoje se promítá do každodenní reality stovek administrátorů po celém světě. Díky ní mohou udržovat kontrolu nad síťovou infrastrukturou a chránit data před pokročilými kybernetickými hrozbami. Přidáš se do jeho řad?

Mise

Nyní pracujeme na projektu nového moderního GUI rozhraní, navrženého profesionálním UX designérem, které je vyvíjeno v Reactu (latest) jako single page aplikace s důrazem na responzivitu. Tvým úkolem bude vývoj reactových komponent a jejich integrace do našeho nového uživatelského rozhraní.

Základní vlastnosti, které očekáváme

  • Znalost jazyka Javascript včetně jeho asynchronních aspektů

  • Základní znalost principů některého z moderních javascriptových frameworků (React, Angular, Vue)

  • Nebojíš se práce ani odpovědnosti za svěřené úkoly,  je na tebe spolehnutí

  • Rád se učíš novým věcem a své vědomosti předáváš dál

  • Technická angličtina ti nedělá problém

  • Co bude výhodou: Praktické zkušenosti s vývojem v Reactu, p​řehled v souvisejících javascriptových technologiích, jako jsou Node.js, Webpack, Babel, Yarn a další.

"Když jsem nastupoval, přijímací pohovor probíhal v serverovně mezi hučícími servery. Měl jsem patnáct spolupracovníků tísnících se ve třech kancelářích. Nyní firma zabírá celé patro, o nábor se stará HR oddělení a pohovory probíhají v jedné ze tří zasedaček. Během pár let se nám podařilo zapracovat řadu nových věcí a nyní nás těší pozitivní zpětná vazba spokojených zákazníků."
Jan Střítežský, Senior Developer

Máš zájem? Kontaktuj nás

* povinná pole
Odesláním svého životopisu a jiných osobních údajů udělujete souhlas společnosti Flowmon Networks a. s. ke zpracování těchto osobních údajů za účelem získání zaměstnání, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Tento souhlas udělujete na dobu 5 let od zaslání vašich osobních údajů.